Strona główna
Menu:
GMINA PODGÓRZYN
WŁADZE
DOKUMENTY PRAWNE
BUDŻET
OCHRONA ŚRODOWISKA
SERWIS INWESTYCYJNY
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
WYKAZ SPRAW
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
FORMULARZE I WNIOSKI
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIANE W BIP
STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE
KONTROLE
POŻYTEK PUBLICZNY
WYBORY
MIENIE KOMUNALNE
PRACA

Nabór pracowników

Szkoła Podstawowa w Podgórzynie

Przedszkole Publiczne w Podgórzynie

Gimnazjum Gminne w Sosnówce

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Stanisława Marusarza w Miłkowie

Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Ściegnach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Informacje o zatrudnieniu

Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze

OŚWIATA
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
KONSULTACJE SPOŁECZNE
ZABYTKI
Podmioty:
Jednostki organizacyjne

Gminna Biblioteka Publiczna w Miłkowie

Gimnazjum Gminne w Sosnówce imienia Janusza Korczaka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podgórzynie

Przedszkole Publiczne w Podgórzynie

Szkoła Podstawowa w Podgórzynie

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sosnówce

Szkoła Podstawowa w Ścięgnach im. W.S. Reymonta

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. S.Marusarza w Miłkowie

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Podgórzyn zs w Miłkowie

Jednostki pomocnicze

Redaktor strony
admin admin
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2006-08-30 17:43
Ostatnia zmiana: 2006-08-30 17:43
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:29961
Wszystkie strony:1427360

Wersja do wydruku

Instrukcja obsługi
Kontakt
Urząd Gminy w Podgórzynie
ul. Żołnierska 14,
58-562 Podgórzyn
telefon: (075) 76 21 093
fax: (075) 76 21 358
e-mail: gmina@podgorzyn.pl
strona: www.podgorzyn.plNabór pracowników
 
Dostępne podkategorie:
 
>> Szkoła Podstawowa w Podgórzynie
>> Przedszkole Publiczne w Podgórzynie
>> Gimnazjum Gminne w Sosnówce
>> Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Stanisława Marusarza w Miłkowie
>> Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Ściegnach
>> Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 
Lp. Nazwa dokumentu Opis dokumentu Pobierz
1 ogłoszenie z 4.10.2006r. o naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Podgórzynie
2006-10-05 14:08:48
2 Unieważnienie naboru
2006-11-13 16:01:22
3 ogłoszenie o zatrudnieniu opiekuna nad dziećmi dowożonymi gimbusem do szkół z terenu gminy Podgórzyn z dnia 14.11.2006r.
2006-11-14 18:11:39
4 Ogłoszenie z dnia 30.11.2006r. o naborze na wolne stanowisko pracy.
2006-11-30 14:39:49
5 Unieważnienie naboru na wolne stanowisko pracy - młodszy referent d/s działalności gospodarczej, zamówień publicznych oraz procedur pozyskiwania środków publicznych z dnia 20 grudnia 2006r.
2006-12-20 12:45:48
6 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: Inspektor d/s pozyskiwania środków pozabudżetowych i zamówień publicznych.
2007-01-09 15:58:39
7 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: Podinspektor - pracownik biura obsługi klienta.
2007-01-09 15:59:00
8 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
2007-01-29 22:57:47
9 Ogłoszenie z dnia 12.02.2007r. o naborze na wolne stanowisko pracy: RADACA PRAWNY
2007-02-14 16:03:42
10 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
2007-02-14 16:10:35
11 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne z 01.03.2007r.
2007-03-07 15:49:19
12 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
2007-10-16 14:37:39
13 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne z 09.11.2007r.
2007-11-09 15:27:08
14 Nabór na wolne stanowisko na stanowisko inspektor ds. Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
2007-11-28 22:21:35
15 nabór na wolne stanowisko urzędnicze w UG Podgórzyn stanowisko d/s drogownictwa, komunikacji publicznej i stypendiów szkolnych
2007-12-13 16:46:55
16 Lista kandydatów spełniających kryterium wyboru
2007-12-19 15:58:52
17 listę kandydatów
2007-12-31 16:03:01
18 Informacja o naborze
2008-01-02 17:14:05
19 Nabór na wolne stanowisko Urzędnicze Stanowisko ds. promocji i pozyskiwania środków pozabudżetowych
2008-01-09 18:06:37
20 lista kadydatów spełniających wymagania formalne i zakwalifikowanych do udziału w dalszym postępowaniu w sprawie naboru na wolne stanowisko ds. promocji i pozyskiwania środków pozabudżetowych.
2008-01-31 14:04:43
21 Informacja Informacja o zakończeniu procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko ds. Promocji i pozyskiwania środków pozabudżetowych.
2008-01-31 14:05:22
22 Nabór na wolne stanowski urzędnicze stanowsko ds. rachunkowości Wójt Gminy przedłuża do dnia 10 kwietnia 2008 termin składania dokumentów aplikacyjnych
2008-03-18 14:52:23
23 unieważnienie ogłoszenia na wolne stanowisko urzędnicze
2008-04-16 14:14:08
24 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Podgórzyn
2008-04-21 15:32:36
25 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i zakwalifikowanych do udziału w dalszym postępowaniu w sprawie naboru na wolne stanowisko ds. rachunkowości.
2008-05-06 16:51:05
26 Informacja o zakończeniu procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko ds. rachunkowości.
2008-05-06 16:51:37
27 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze stanowisko ds. promocji gminy i pozyskiwania środków pozabudżetowych
2008-08-22 15:33:44
28 Nabór pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Podgórzyn zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
2008-09-11 16:33:55
29 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i zakwalifikowanych do udziału w dalszym postępowaniu w sprawie naboru na wolne stanowisko ds. promocji gminy i pozyskiwania środków pozabudżetowych.
2008-09-12 16:23:50
30 Informacja o zakończeniu procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko ds. Promocji i pozyskiwania środków pozabudżetowych.
2008-09-25 18:28:16
31 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze "Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego"
2008-09-29 15:47:28
32 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze specjalista do ochrony przeciwpożarowej, ewakuacji i udzielania pierwszej pomocy
2009-01-14 16:25:50
33 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Referatu Rozwoju Gminy
2009-02-10 14:24:07
34 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy Kierownika Referatu Rozwoju Gminy
2009-03-16 16:39:48
35 Nabór na wolne stanowisko kierownik referatu gopodarki przestrzennej, nieruchomości i ochrony środowiska
2009-03-16 16:45:39
36 wyniki naboru na wolne stanowisko urzednicze
2009-03-31 15:44:04
37 zakończenie naboru na specjalistę ds. ochrony p. poż.
2009-04-16 18:35:30
38 Nabór na wolne stanowisko w Urzędzie Gminy Podgórzyn Stanowisko: ds. obrony cywilnej i spraw wojskowych w Urzędzie Gminy Podgórzyn, ul. Żołnierska 14, 58-562 Podgórzyn.
2009-08-18 13:57:14
39 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy: ds. obrony cywilnej i spraw wojskowych.
2009-09-02 15:38:41
40 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. komunalnych
2009-11-10 14:06:47
41 Informacja o zakończeniu procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko: Inspektora do spraw komunalnych.
2009-12-01 15:40:49
42 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. sportu i organizacji imprez
2010-01-22 15:48:22
43 Informacja o zakończeniu procedury naboru kandydata na wolne stanowisko ds. sportu i organizacji imprez
2010-02-09 15:08:40
44 Informacje dot. Wyników naboru na stanowisko gł. Księgowej
2010-03-31 15:34:09
45 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze , ds kontroli podatków lokalnych
2010-04-27 13:48:17
46 Informacja o zakończeniu procedyry naboru na stanowisko kontroli podatków lokalnych
2010-05-26 15:07:06
47 Wójt Gminy Podgórzyn Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Podgórzyn. Stanowisko: Księgowy d.s. oświaty w wymiarze pełnego etatu.
2011-07-05 16:42:31
48 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Księgowy d.s. oświaty w wymiarze pełnego etatu.
2011-08-08 15:20:35
49 unieważnienie naboru na wolne stanowisko urzędnicze księgowy ds. oświaty.
2011-08-05 14:09:42
50 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Stanowisko ds. rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów
2011-09-01 15:44:57
51 Unieważnienie naboru na wolne stanowisko urzędnicze Księgowy ds. oświaty
2011-09-01 15:48:23
52 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Księgowy d.s. oświaty w wymiarze pełnego etau
2011-09-01 15:49:03
53 Zakończenie procedury naboru kandydata na wolne stanowisko d/s rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów
2011-09-27 13:19:38
54 Zakończenie procedury naboru kandydata na wolne stanowisko księgowy d/s oświaty
2011-09-27 13:20:26
55 Konkurs na Koordynatora projektu Warsztaty dzinnikarsko-fotograficzne sznsą na rozwój gimnazjalistek i gimnazjalistów w Gminie Podgórzyn
2011-10-31 15:18:40
56 Informacja o zakończeniu procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko koordynatora projektu „Warsztaty dziennikarsko-fotograficzne szansą na rozwój gimnazjalistek i gimnazjalistów w Gminie Podgórzyn”.
2011-11-28 16:21:19
57 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
2012-06-14 17:38:47
58 NABÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Księgowy ds. oświaty
2013-11-13 13:27:56
59 Informacja o zakończeniu procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko ds. księgowości oświaty .
2013-12-02 08:46:06
60 Nabór na wolne stanowisko pracy Księgowy d.s. oświaty w wymiarze pełnego etatu.
2013-12-27 13:27:11
61 Nabór na wolne stanowisko pracy podinspektor ds. geodezji i zarządzania gruntami.
2013-12-30 15:40:06
62 Informacja o prowadzonym naborze kandydatów na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Podgórzyn do spraw księgowości oświaty .
2014-01-16 16:31:47
63 Informacja o prowadzonym naborze kandydatów na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Podgórzyn do spraw geodezji i zarządzania gruntami .
2014-01-16 16:31:27
64 informacja o zakończeniu procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko - księgowy ds. oświaty
2014-01-28 18:22:27
65 Informacja o zakończeniu procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko ds. geodezji i zarzadzania gruntami
2014-01-28 18:23:55
66 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY PODGÓRZYN Stanowisko: Księgowy d.s. oświaty w wymiarze pełnego etatu.
2014-05-13 15:44:59
67 Informacja o zakończeniu procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko księgowy do spraw oświaty.
2014-05-31 12:54:14
68 ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora ds Biura Rady Gminy i stypendiów szkolnych
2014-08-04 16:10:16
69 Lista kandydatów spełaniajacych wymagania formalne i zakwalifikowanych do udziału w dalszym postępowaniu ds. Biura Rady
2014-09-02 10:28:52
70 Wybór kandydata st. ds. obsługi Biura Rady
2014-10-09 12:02:22