Strona główna
Menu:
GMINA PODGÓRZYN
WŁADZE
DOKUMENTY PRAWNE
BUDŻET
OCHRONA ŚRODOWISKA
SERWIS INWESTYCYJNY
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
WYKAZ SPRAW
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
FORMULARZE I WNIOSKI
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIANE W BIP
STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE
KONTROLE
POŻYTEK PUBLICZNY
WYBORY
MIENIE KOMUNALNE
PRACA
OŚWIATA
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
KONSULTACJE SPOŁECZNE
ZABYTKI
Podmioty:
Jednostki organizacyjne

Gminna Biblioteka Publiczna w Miłkowie

Gimnazjum Gminne w Sosnówce imienia Janusza Korczaka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podgórzynie

Przedszkole Publiczne w Podgórzynie

Szkoła Podstawowa w Podgórzynie

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sosnówce

Szkoła Podstawowa w Ścięgnach im. W.S. Reymonta

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. S.Marusarza w Miłkowie

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Podgórzyn zs w Miłkowie

Jednostki pomocnicze

Redaktor strony
admin admin
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2006-01-11 18:01
Ostatnia zmiana: 2008-08-07 06:34
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:9928
Wszystkie strony:1427254

Wersja do wydruku

Instrukcja obsługi
Kontakt
Urząd Gminy w Podgórzynie
ul. Żołnierska 14,
58-562 Podgórzyn
telefon: (075) 76 21 093
fax: (075) 76 21 358
e-mail: gmina@podgorzyn.pl
strona: www.podgorzyn.plFORMULARZE I WNIOSKI 
Wnioski i formularze dostępne na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej (link)
 
 
Lp. Nazwa dokumentu Opis dokumentu Pobierz
1 Wniosek niestandardowy o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową , modernizacją , utrzymaniem i ochroną dróg
2008-06-23 14:04:36
2 wniosek o udzielenie informacji publicznej wzór
2006-01-11 18:13:30
3 Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
2006-01-12 18:28:54
4 Wniosek na dowód osobisty
2006-01-12 18:30:18
5 Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego. Wzór
2006-01-16 10:18:00
6 Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego. Wzór
2006-01-16 10:28:44
7 wniosek wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg
2006-01-16 10:52:19
8 wniosek o dodatek mieszkaniowy
2006-01-16 11:45:21
9 wniosek o dodatek mieszkaniowy
2006-01-16 11:48:03
10 wniosek o przydział mieszkania
2006-01-16 11:49:27
11 wniosek o zamiane lokalu
2006-01-16 11:50:18
12 Wniosek o przyjęcie nowego pracownika
2006-10-31 16:21:24
13 Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
2007-07-10 16:29:40
14 Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
2007-07-10 16:33:22
15 Wniosek o wydanie zaświadczenia
2007-07-11 17:33:21
16 Wniosek o udostępnienie danych osobowych ze zbioru danych osobowych
2007-07-11 17:39:50
17 Wniosek o przydzielenie mieszkania
2007-07-11 17:40:12
18 Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
2007-07-11 17:40:35
19 Wniosek o wydanie numeru porządkowego nieruchomości
2007-07-11 17:41:15
20 Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
2007-07-11 17:41:43
21 Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
2007-07-11 17:42:09
22 Wniosek o wydanie dowodu osobistego
2007-07-11 17:43:01
23 Wniosek o przyznanie stypendium Szkolnego załącznik nr 1
2007-07-12 15:36:40
24 Wniosek o przyznanie stypendium Szkolnego załcznik nr 2
2007-07-12 15:37:57
25 Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele nie zwiazane z budową , modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg
2008-02-07 14:35:30
26 Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości
2009-02-23 10:47:44
27 Informacja dla osób ubiegających się o informację dotyczącą przeznaczenia nieruchomości w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
2011-08-11 14:59:45
28 Formularz zgłoszeniowy uczestnictwa w przedsięwzięciu polegającym na podłączeniu budynku do istniejącego lub będącego w trakcie realizacji zbiorczego systemu kanalizacyjnego, z udziałem dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2011-12-27 16:06:15
29 Formularz zgłoszeniowy uczestnictwa w przedsięwzięciu polegającym na podłączeniu budynku do przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków, z udziałem dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2011-12-27 16:06:36
30 oświadczenie dot. przydomowych oczyszczalni ścieków.
2012-03-15 13:22:42
31 formularz dotyczy zgloszenia szamba
2012-03-15 13:24:46