Strona główna
Menu:
GMINA PODGÓRZYN
WŁADZE
DOKUMENTY PRAWNE
BUDŻET
OCHRONA ŚRODOWISKA
SERWIS INWESTYCYJNY
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
WYKAZ SPRAW
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
FORMULARZE I WNIOSKI
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIANE W BIP
STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE
KONTROLE
POŻYTEK PUBLICZNY
WYBORY
MIENIE KOMUNALNE
PRACA
OŚWIATA
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
KONSULTACJE SPOŁECZNE
ZABYTKI
Podmioty:
Jednostki organizacyjne

Gminna Biblioteka Publiczna w Miłkowie

Gimnazjum Gminne w Sosnówce imienia Janusza Korczaka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podgórzynie

Przedszkole Publiczne w Podgórzynie

Szkoła Podstawowa w Podgórzynie

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sosnówce

Szkoła Podstawowa w Ścięgnach im. W.S. Reymonta

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. S.Marusarza w Miłkowie

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Podgórzyn zs w Miłkowie

Jednostki pomocnicze

Redaktor strony
admin admin
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2006-01-16 16:13
Ostatnia zmiana: 2008-02-06 17:04
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:9368
Wszystkie strony:1427258

Wersja do wydruku

Instrukcja obsługi
Kontakt
Urząd Gminy w Podgórzynie
ul. Żołnierska 14,
58-562 Podgórzyn
telefon: (075) 76 21 093
fax: (075) 76 21 358
e-mail: gmina@podgorzyn.pl
strona: www.podgorzyn.plPOŻYTEK PUBLICZNY 
Lp. Nazwa dokumentu Opis dokumentu Pobierz
1 Uchwała nr XXIII/196/04 w sprawie: trybu postępowania o udzielenie z budżetu Gminy Podgórzyn dotacji, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych.
2006-01-16 16:17:42
2 Uchwała nr XXXVIII/292/05 w sprawie: przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2006.
2006-01-17 14:32:12
3 Ogłoszenie
2006-01-18 16:40:11
4 Zarządzenie Nr XI/2006 w sprawie : powołania komisji do spraw przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2006 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
2006-01-31 20:28:40
5 informacja o rozstrzygnieciu konkursu ofert
2006-02-27 16:34:57
6 Wójt Gminy Podgórzyn ogłasza konkurs otwarty na zadania publiczne Gminy Podgórzyn w dziedzinie kultury fizycznej i sportu na okres od 2 stycznia do 31 grudnia 2007r.
2007-01-09 15:54:34
7 Zarządzenie Wójta Gminy Podgórzyn w sprawie powołania komisji do spraw przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2007 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. + załącznik Regulamin Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Podgórzyn.
2007-01-09 15:55:23
8 Uchwała Nr IV/18/07 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na 2007 rok.
2007-02-01 17:32:26
9 Ogłoszenie o rostrzygnięciu konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Podgórzyn z zakresu kultury fizycznej i sportu na 2007 rok.
2007-02-20 17:08:19
10 Wójt Gminy Podgórzyn ogłasza konkurs otwarty na zadania publiczne Gminy Podgórzyn w dziedzinie kultury fizycznej i sportu na okres od 2 stycznia do 31 grudnia 2007r
2007-03-01 14:52:47
11 Zarządzenie Wójta w sprawie powołania komisji konkursowej, do rozstrzygnięcia konkursu otwartego na realizację zadań publicznych w 2007 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. + Regulamin Komisji.
2007-03-22 13:20:51
12 Ogłoszenie o rostrzygnięciu konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Podgórzyn z zakresu kultury fizycznej i sportu na 2007 rok.
2007-04-04 15:42:03
13 Ogłoszenie otwarty konkurst na zadania publiczne Gminy Podgórzyn w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2008 roku
2008-01-14 14:35:56
14 W dniu 25.02.2008 roku Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Podgórzyn zarządzeniem NR 8/08 z dnia 23.01.2008 r. rozpatrzyła nadesłane oferty i przyznała po sprawdzeniu merytorycznym i formalnym , dotacje w następujących wysokościa
2008-03-04 16:01:22
15 Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Podgórzyn w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2010 roku.
2009-11-18 11:35:58
16 Informacja Wójta Gminy Podgórzyn wykaz podmiotów, którym w 2010. przyznano dotację na realizację zadań z dziedziny kultury fizycznej i sportu
2010-02-01 12:24:45
17 Konkurs na wybór partnera do projektu eInclusion
2010-09-23 15:21:29
18 KONKURS OFERT na 2011 rok
2010-12-21 15:45:59
19 informacja wójta wykaz podmiotów , którym przyznano dotację
2011-01-31 15:40:37
20 Ogłoszenie otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Podgórzyn w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2012 roku.
2012-01-04 16:37:54
21 Wzory oferty
2012-01-16 16:15:29
22 Wzór sprawozdania w 2012 r.
2012-01-16 16:15:44
23 informacja Wójta Gminy o uniewaznieniu otwartego konkursu ofert na realizcaję zadań publicznych w 2012r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
2012-02-10 15:04:21
24 zaproszenie do udziału w pracach komisji
2012-02-15 15:32:22
25 Ogłoszenie II konkursu ofert na realizazację zadań w zakresie upowszechnia kultury i sportu
2012-02-23 11:06:51
26 Wykaz podmiotów
2012-03-30 15:27:44
27 Zaproszenie do konsultacji społecznych programu wspólpracy na rok 2013
2012-10-02 17:59:40
28 Projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi na rok 2013"
2012-10-02 17:57:41
29 Konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Podgórzyn w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2013 roku.
2012-12-31 16:46:44
30 Przesunięcie terminu ofert na zadania publiczne Gminy Podgórzyn w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2013 roku.
2013-02-08 20:40:25
31 Informacja Wójta Gminy Podgórzyn Wykaz podmiotów niezliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, którym przyznano w 2013 r. dotację na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
2013-02-15 13:24:27
32 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Podgórzyn w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2014 roku.
2014-01-02 13:33:58
33 Ogłoszenie
2014-01-02 13:34:16
34 Informacja
2014-01-31 16:25:09
35 Ogłoszenie
2014-02-03 16:10:38
36 Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Podgórzyn w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2015 roku
2015-01-21 19:20:02