Strona główna
Menu:
GMINA PODGÓRZYN
WŁADZE
DOKUMENTY PRAWNE
BUDŻET
OCHRONA ŚRODOWISKA
SERWIS INWESTYCYJNY
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
WYKAZ SPRAW
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
FORMULARZE I WNIOSKI
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIANE W BIP
STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE
KONTROLE
POŻYTEK PUBLICZNY
WYBORY
MIENIE KOMUNALNE
PRACA
OŚWIATA
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
KONSULTACJE SPOŁECZNE
ZABYTKI
Podmioty:
Jednostki organizacyjne

Gminna Biblioteka Publiczna w Miłkowie

Gimnazjum Gminne w Sosnówce imienia Janusza Korczaka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podgórzynie

Przedszkole Publiczne w Podgórzynie

Szkoła Podstawowa w Podgórzynie

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sosnówce

Szkoła Podstawowa w Ścięgnach im. W.S. Reymonta

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. S.Marusarza w Miłkowie

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Podgórzyn zs w Miłkowie

Jednostki pomocnicze

Redaktor strony
admin admin
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2005-01-22 12:54
Ostatnia zmiana: 2010-04-27 13:46
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:9122
Wszystkie strony:1427274

Wersja do wydruku

Instrukcja obsługi
Kontakt
Urząd Gminy w Podgórzynie
ul. Żołnierska 14,
58-562 Podgórzyn
telefon: (075) 76 21 093
fax: (075) 76 21 358
e-mail: gmina@podgorzyn.pl
strona: www.podgorzyn.plGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podgórzynie 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podgórzynie  działa na podstawie:

ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z    2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r. Nr 64 poz. 593),
innych ustaw i przepisów wykonawczych określających zadania z zakresu pomocy społecznej, Statutu. 
 

Komórki organizacyjne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Podgórzynie.

Sekcja pracy środowiskowej:

Kierownik GOPSu - Małgorzata Twardziszewska

Starszy pracownik socjalny – Barbara Jeziółkowska – (Ściegny, Sosnówka, Przesieka i Borowice).
Pracownik socjalny – Lucyna Jarząbek – (Podgórzyn, Staniszów, Zachełmie).
Pracownik socjalny – Monika Kowal – (Miłków, Głębock, Marczyce).
 

Sekcja świadczeń rodzinnych:

 

Podinspektor ds. świadczeń rodzinnych – Henryka Ikier
Inspektor. ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego– Daniel Salabura
 

Sekcja finansowo-księgowa:

 

Główna księgowa – Elżbieta Woźniczko-Tkaczuk
Referent ds. kasy i spraw administracyjno-gospodarczych – Zofia Masłowiec
 

Sekcja ds. realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

 

Punkt konsultacyjny ds. profilaktyki i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Starszy specjalista – pedagog, doradca rodzinny – Teresa Fifielska–Nowak
 

Świetlica profilaktyczno-środowiskowa w Miłkowie.

Kierownik świetlicy – Katarzyna Wolna
Opiekun – Marcin Szczepaniak


Świetlica profilaktyczno-środowiskowa w Staniszowie

Kierownik świetlicy – Anna Stalica 
Opiekun –Marlena Giedrojć

 
 

Informacje o podmiocie:
Adres internetowy:
Adres: Podgórzyn, ul. Żołnierska 13
Telefon: (0-75) 76-21-129
Fax: (0-75) 76-21-358
Adres e-mail: opspodgorzyn@poczta.onet.pl

Redaktor strony:
Imię i Nazwisko:
Telefon:
Adres e-mail: