Strona główna
Menu:
GMINA PODGÓRZYN
WŁADZE
DOKUMENTY PRAWNE
BUDŻET
OCHRONA ŚRODOWISKA
SERWIS INWESTYCYJNY
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
WYKAZ SPRAW
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
FORMULARZE I WNIOSKI
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIANE W BIP
STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE
KONTROLE
POŻYTEK PUBLICZNY
WYBORY
MIENIE KOMUNALNE
PRACA
OŚWIATA
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
KONSULTACJE SPOŁECZNE
ZABYTKI
Podmioty:
Jednostki organizacyjne

Gminna Biblioteka Publiczna w Miłkowie

Gimnazjum Gminne w Sosnówce imienia Janusza Korczaka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podgórzynie

Przedszkole Publiczne w Podgórzynie

Szkoła Podstawowa w Podgórzynie

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sosnówce

Szkoła Podstawowa w Ścięgnach im. W.S. Reymonta

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. S.Marusarza w Miłkowie

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Podgórzyn zs w Miłkowie

Jednostki pomocnicze

Redaktor strony
admin admin
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2006-01-16 10:11
Ostatnia zmiana: 2014-08-14 16:18
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:6344
Wszystkie strony:1427256

Wersja do wydruku

Instrukcja obsługi
Kontakt
Urząd Gminy w Podgórzynie
ul. Żołnierska 14,
58-562 Podgórzyn
telefon: (075) 76 21 093
fax: (075) 76 21 358
e-mail: gmina@podgorzyn.pl
strona: www.podgorzyn.plSTYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE 
Lp. Nazwa dokumentu Opis dokumentu Pobierz
1 Informacja Informacja dotycząca przyjmowania wniosków.
2009-07-28 15:36:55
2 Uchwała Rady Gminy Podgórzyn nr XXIX/225/05 z dnia 24.03.2005 r. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2006-01-16 10:17:15
3 Wyciąg z ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572). Pomoc materialna dla uczniów.
2006-01-16 10:17:36
4 Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego. Wzór
2006-01-16 10:18:00
5 Oświadczenie o sytuacji materialnej rodziny ucznia Wzór
2006-01-16 10:28:07
6 Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego. Wzór
2006-01-16 10:28:44
7 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29.04.2005 r. Stwierdzenie nieważności fragmentów Uchwały Rady Gminy z dnia 24.03.2005 r.
2006-01-16 10:29:37
8 Informacja o terminie składania wniosków o stypendium
2013-08-12 16:12:15
9 Informacja o terminie składania wniosku o stypendium w roku szkolnym 2014/2015"
2014-08-14 16:17:45