Strona główna
Menu:
GMINA PODGÓRZYN
WŁADZE
DOKUMENTY PRAWNE
BUDŻET
OCHRONA ŚRODOWISKA
SERWIS INWESTYCYJNY
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
WYKAZ SPRAW
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
FORMULARZE I WNIOSKI
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIANE W BIP
STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE
KONTROLE
POŻYTEK PUBLICZNY
WYBORY
MIENIE KOMUNALNE
PRACA
OŚWIATA
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
KONSULTACJE SPOŁECZNE
ZABYTKI
Podmioty:
Jednostki organizacyjne

Gminna Biblioteka Publiczna w Miłkowie

Gimnazjum Gminne w Sosnówce imienia Janusza Korczaka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podgórzynie

Przedszkole Publiczne w Podgórzynie

Szkoła Podstawowa w Podgórzynie

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sosnówce

Szkoła Podstawowa w Ścięgnach im. W.S. Reymonta

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. S.Marusarza w Miłkowie

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Podgórzyn zs w Miłkowie

Jednostki pomocnicze

Redaktor strony
admin admin
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2010-12-21 10:30
Ostatnia zmiana: 2010-12-21 10:30
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:2301
Wszystkie strony:1427264

Wersja do wydruku

Instrukcja obsługi
Kontakt
Urząd Gminy w Podgórzynie
ul. Żołnierska 14,
58-562 Podgórzyn
telefon: (075) 76 21 093
fax: (075) 76 21 358
e-mail: gmina@podgorzyn.pl
strona: www.podgorzyn.plKONSULTACJE SPOŁECZNE 

Województwo dolnośląskie
powiat jeleniogórski

 
 
Lp. Nazwa dokumentu Opis dokumentu Pobierz
1 Uchwała nr LVII/513/10 W sprawie przyjęcia "Regulaminu konsultacji z organizacjami pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami"
2010-11-17 16:10:57
2 Rozstrzygnięcie nadzorcze
2010-12-28 10:48:15
3 Projekt Programu Współpracy Gminy Podgórzyn z organizacjami pozarządowymi Wójta Gminy Podgórzyn przedkładany do konsultacji społecznych.
2011-01-05 16:07:27
4 Ogłoszenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych.
2011-01-05 16:07:59
5 Konsultacje społeczne
2011-01-20 15:42:06
6 Projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2011 rok.
2011-01-20 15:41:18
7 Ogłoszenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych
2011-07-18 09:27:10
8 Projekt Wieloletniego programu współpracy Gminy Podgórzyn z organizacjami pozarządowymi na lata 2011-2015
2011-07-18 09:27:59
9 konsultacje w sprawie Programów Współdziałania z organizacjami pozarządowymi na rok 2012 i na lata 2011-2015.
2011-10-24 14:22:03
10 Projekt programu na 2012 r.
2011-10-25 15:30:06
11 Ogłoszenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych. w sprawie przyjęcia : Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2012 rok.
2011-11-30 17:44:20
12 OGŁOSZENIE o konsultacjach społecznych
2012-10-22 17:21:41
13 Program Profilaktyczny na 2013.doc
2012-12-17 15:02:27
14 Konsultacje AA
2012-12-17 15:03:04
15 Ogłoszenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych.
2013-06-18 12:03:45
16 Uchwała w sprawie zatwierdzenia i realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Podgórzyn na lata 2013-2015.
2013-06-18 15:48:40
17 Ogłoszenie konsultacje społeczne
2013-09-16 10:01:33
18 Projekt uchwały
2013-09-16 10:02:07
19 Ogłoszenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych.
2014-01-04 00:59:19
20 Ogłoszenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych. program
2014-01-04 00:59:55
21 Konsultacje społeczne
2014-05-19 14:30:57
22 Prognoza_PDZIT_Jelenia Góra
2014-07-29 11:27:56
23 formularz konsultacji społ Prognozy OOS PD ZIT AJ
2014-07-29 11:28:03
24 Zaproszenie do konsultacji społecznych Prognozy OOS Programu Działań ZIT AJ
2014-07-29 11:28:14
25 Informacja o konsultacjach społecznych
2014-09-18 14:10:25
26 Projekt uchwały
2014-09-18 14:10:08
27 Projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2015 rok.
2015-01-07 16:05:11
28 zaproszenie do konsultacji społecznych Projektu Programu Profilaktyki na rok 2015.
2015-01-09 12:48:56