Strona główna
Menu:
GMINA PODGÓRZYN
WŁADZE
DOKUMENTY PRAWNE
BUDŻET
OCHRONA ŚRODOWISKA

Publicznie dostępny wykaz danych

Ogłoszenia

Azbest

Decyzja środowiskowa

Druki

Informacje o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Psy agresywne

Udostepnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Program Ochrony Środowiska Gminy Podgórzyn

Archiwum

Uchwały

Rolnictwo

Utrzymanie czystości i porządku w gminie - dokumenty

ATREM

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI

ZGŁOSZENE EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

SERWIS INWESTYCYJNY
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
WYKAZ SPRAW
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
FORMULARZE I WNIOSKI
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIANE W BIP
STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE
KONTROLE
POŻYTEK PUBLICZNY
WYBORY
MIENIE KOMUNALNE
PRACA
OŚWIATA
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
KONSULTACJE SPOŁECZNE
ZABYTKI
Podmioty:
Jednostki organizacyjne

Gminna Biblioteka Publiczna w Miłkowie

Gimnazjum Gminne w Sosnówce imienia Janusza Korczaka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podgórzynie

Przedszkole Publiczne w Podgórzynie

Szkoła Podstawowa w Podgórzynie

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sosnówce

Szkoła Podstawowa w Ścięgnach im. W.S. Reymonta

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. S.Marusarza w Miłkowie

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Podgórzyn zs w Miłkowie

Jednostki pomocnicze

Redaktor strony
admin admin
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2006-01-11 08:20
Ostatnia zmiana: 2014-07-23 12:57
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:17388
Wszystkie strony:1427232

Wersja do wydruku

Instrukcja obsługi
Kontakt
Urząd Gminy w Podgórzynie
ul. Żołnierska 14,
58-562 Podgórzyn
telefon: (075) 76 21 093
fax: (075) 76 21 358
e-mail: gmina@podgorzyn.pl
strona: www.podgorzyn.plOCHRONA ŚRODOWISKA
 
Dostępne podkategorie:
 
>> Publicznie dostępny wykaz danych
>> Ogłoszenia
>> Azbest
>> Decyzja środowiskowa
>> Druki
>> Informacje o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
>> Psy agresywne
>> Udostepnianie informacji o środowisku i jego ochronie
>> Program Ochrony Środowiska Gminy Podgórzyn
>> Archiwum
>> Uchwały
>> Rolnictwo
>> Utrzymanie czystości i porządku w gminie - dokumenty
>> ATREM
>> PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI
>> ZGŁOSZENE EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
 
Lp. Nazwa dokumentu Opis dokumentu Pobierz
1 Międzygminny Plan Gospodarki Odpadami dla ZGK
2006-01-09 12:02:12
2 Raport o stanie ochrony środowiska
2006-01-09 12:04:32
3 ekologizna gmina Podgorzyn
2006-01-09 12:55:35
4 Uchwała XXXIII/i288/2001
2006-01-09 13:04:14
5 informacja o żużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - Ogłoszenie o mobilnej zbiórce sprzętu elektrycznego i elektronicznego
2011-04-07 14:54:52
6 Informacja - dot. prac nad Planem Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000
2012-02-07 17:27:43