Strona główna
Menu:
GMINA PODGÓRZYN
WŁADZE
DOKUMENTY PRAWNE
BUDŻET
OCHRONA ŚRODOWISKA

Publicznie dostępny wykaz danych

Ogłoszenia

Azbest

Decyzja środowiskowa

Druki

Informacje o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Psy agresywne

Udostepnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Archiwum

Program Ochrony Środowiska Gminy Podgórzyn

Uchwały

Rolnictwo

Utrzymanie czystości i porządku w gminie - dokumenty

ATREM

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI

ZGŁOSZENE EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

SERWIS INWESTYCYJNY
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
WYKAZ SPRAW
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
FORMULARZE I WNIOSKI
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIANE W BIP
STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE
KONTROLE
POŻYTEK PUBLICZNY
WYBORY
MIENIE KOMUNALNE
PRACA
OŚWIATA
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
KONSULTACJE SPOŁECZNE
ZABYTKI
Podmioty:
Jednostki organizacyjne

Gminna Biblioteka Publiczna w Miłkowie

Gimnazjum Gminne w Sosnówce imienia Janusza Korczaka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podgórzynie

Przedszkole Publiczne w Podgórzynie

Szkoła Podstawowa w Podgórzynie

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sosnówce

Szkoła Podstawowa w Ścięgnach im. W.S. Reymonta

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. S.Marusarza w Miłkowie

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Podgórzyn zs w Miłkowie

Jednostki pomocnicze

Redaktor strony
admin admin
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2012-01-03 14:32
Ostatnia zmiana: 2012-01-03 14:32
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:1461
Wszystkie strony:1427313

Wersja do wydruku

Instrukcja obsługi
Kontakt
Urząd Gminy w Podgórzynie
ul. Żołnierska 14,
58-562 Podgórzyn
telefon: (075) 76 21 093
fax: (075) 76 21 358
e-mail: gmina@podgorzyn.pl
strona: www.podgorzyn.plUtrzymanie czystości i porządku w gminie - dokumenty 
Lp. Nazwa dokumentu Opis dokumentu Pobierz
1 Rejestr Działalności Regulowanej Odbioru Odpadow Komunalnych
2012-01-03 14:34:19
2 Oświadczenie do wniosku o wpis do rejestru
2012-01-03 14:34:06
3 wykaz jednostek posiadających zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych
2012-03-15 13:31:44
4 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013-07-16 22:34:54
5 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013-07-16 22:35:10
6 Informacje dotyczące nieczystości ciekłych 1. Karta informacyjna dot. decyzji zezwalajacej na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystosci ciekłych. ( a tam zrobić odnośnik do pobrania wniosku) 2. wniosek - dot. decyzji zezwalajacej na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystosci ciekłych.
2014-05-14 15:34:28
7 WYKAZ FIRM/PRZEDSIĘBIORSTW POSIADAJACYCH ZEZWOLENIE WÓJTA GMINY PODGÓRZYN NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU GMINY PODGÓRZYN
2014-10-28 11:20:48