Strona główna
Menu:
GMINA PODGÓRZYN
WŁADZE
DOKUMENTY PRAWNE
BUDŻET
OCHRONA ŚRODOWISKA

Publicznie dostępny wykaz danych

Ogłoszenia

Azbest

Decyzja środowiskowa

2011

Druki

Informacje o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Psy agresywne

Udostepnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Archiwum

Program Ochrony Środowiska Gminy Podgórzyn

Uchwały

Rolnictwo

Utrzymanie czystości i porządku w gminie - dokumenty

ATREM

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI

ZGŁOSZENE EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

SERWIS INWESTYCYJNY
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
WYKAZ SPRAW
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
FORMULARZE I WNIOSKI
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIANE W BIP
STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE
KONTROLE
POŻYTEK PUBLICZNY
WYBORY
MIENIE KOMUNALNE
PRACA
OŚWIATA
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
KONSULTACJE SPOŁECZNE
ZABYTKI
Podmioty:
Jednostki organizacyjne

Gminna Biblioteka Publiczna w Miłkowie

Gimnazjum Gminne w Sosnówce imienia Janusza Korczaka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podgórzynie

Przedszkole Publiczne w Podgórzynie

Szkoła Podstawowa w Podgórzynie

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sosnówce

Szkoła Podstawowa w Ścięgnach im. W.S. Reymonta

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. S.Marusarza w Miłkowie

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Podgórzyn zs w Miłkowie

Jednostki pomocnicze

Redaktor strony
admin admin
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2009-05-22 18:07
Ostatnia zmiana: 2009-05-22 18:43
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:3709
Wszystkie strony:1427302

Wersja do wydruku

Instrukcja obsługi
Kontakt
Urząd Gminy w Podgórzynie
ul. Żołnierska 14,
58-562 Podgórzyn
telefon: (075) 76 21 093
fax: (075) 76 21 358
e-mail: gmina@podgorzyn.pl
strona: www.podgorzyn.plDecyzja środowiskowa
 
Dostępne podkategorie:
 
>> 2011
 
Lp. Nazwa dokumentu Opis dokumentu Pobierz
1 Informacja Wójta Gminy Podgórzyn z dn. 27 marca 2006 r. Zawiadomienie o umieszczeniu wniosku w publicznym dostępnym wykazie danych.
2006-03-28 14:27:52
2 Zawiadomienie Wójta Gminy Podgórzyn z dn. 27 marca 2006 r. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na zgodę realizacji przedsięwzięcia.
2006-03-28 14:28:52
3 Informacja Wójta Gminy Podgórzyn z dn. 10 lipca 2006r. Zawiadomienie o umieszczeniu wniosku w publicznym dostępnym wykazie danych.
2006-07-16 16:40:09
4 Zawiadomienie Wójta Gminy Podgórzyn z dnia 10 lipca 2006r. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na zgodę realizacji przedsięwzięcia.
2006-07-16 16:41:02
5 Informacja Wójta Gminy Podgórzyn z dn. 10 lipca 2006 r. Zawiadomienie o umieszczeniu wniosku w publicznym dostępnym wykazie danych.
2006-07-16 16:42:04
6 Informacja Wójta Gminy Podgórzyn z dn. 10 lipca 2006 r. Zawiadomienie o umieszczeniu wniosku w publicznym dostępnym wykazie danych.
2006-07-16 16:43:08
7 Zawiadomienie Wójta Gminy Podgórzyn z dnia 10 lipca 2006 r. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na zgodę realizacji przedsięwzięcia.
2006-07-16 16:44:20
8 Obwieszczenie nr RG-7624-3/08/06 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania
2006-09-12 17:28:14
9 Obwieszczenie nr RG-7624-5/08/06 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania
2006-09-12 17:28:51
10 Informacja nr RG-7624-7/01/06
2006-09-14 15:34:43
11 Obwieszczenie nr RG-7624-3/10/06
2006-11-02 15:29:11
12 Instrukcja dot. karty informacyjnej przedsięwzięcia
2009-05-22 18:34:11
13 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
2009-05-22 18:34:25
14 decyzja nr 6/2009 z dnia 28.05. 2009 r.
2009-05-29 15:06:38
15 Obwieszczenie Wojta Gminy Podgorzyn w sprawie umorzenia postepowania dot. dot. wydania decyzji o środowiskowyuch uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia poelgaja "Transgranicznym połączeniu dróg Spindleruv Młyn – Podgórzyn - II etap obejmujący remont (modernizację) ulicy Żołnierskiej w Podgórzynie”, realizowanego na terenie działek o numerach ewidencyjnych 488/1, 488/4, 488/5, 509/2, 602/5 i drogi powiatowej nr 2721D w gminie Podgórzyn”.
2009-05-29 15:07:44
16 Obwieszczenie
2009-06-02 16:01:06
17 Zawiadomienie Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 10.06.2009 r.
2009-06-10 13:31:01
18 Ogłoszenie Wojta Gminy Podgórzyn z dnia 10.06.2009 r.
2009-06-10 13:31:16
19 obwieszczenie o wszczęciu postepowania i wystąpienie do organow opiniujących dot. wodociągów .
2009-06-17 15:13:53
20 Postanowienie Postanowienie PPIS Jel. Góra dot. wyrażenia opinii o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla budowy kanalizacji..
2009-07-08 15:46:24
21 postanowienia RGOŚ we Wrocławiu w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
2009-07-10 15:04:55
22 - Obwieszczenie RDOŚ z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Myslakowic i Kostrzycy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 366 na odcinku Głębock-Kowary.
2009-07-14 15:58:02
23 Postanowienie znak RGP 7624/194/2009 z dn. 16.07.2009 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
2009-07-21 14:03:41
24 Postanowienie znak RGP 7624/191/2009 z dnia 16.07.2009 r.o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pt.: "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Staniszów, Zachełmie i Borowice w Gminie Podgórzyn”
2009-07-21 14:03:27
25 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia określającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pt.: "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Staniszów, Zachełmie i Borowice w Gminie Podgórzyn”
2009-07-21 14:03:08
26 Informacja - Informacja dotycząca wyników konsultacji z właściwymi organami administracji publicznej, przeprowadzonych w ramach oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. : „Budowie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Staniszów, Zachełmie i Borowice w Gminie Podgórzyn”.
2009-07-21 14:02:52
27 Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpienie do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: 1. „Budowa wodociągu tranzytowego w miejscowości Karpacz i gminie Podgórzyn w miejscowości Ścięgny;
2. Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Ścięgny w gminie Podgórzyn,
3. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Karpacz dla ujęcia „Wilcza Poręba I” wraz z obiektami towarzyszącymi i niezbędną infrastrukturą.”
2009-07-21 14:06:37
28 Zawiadomienie Obieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zakładu energetycznego w skład którego wchodzą: stacja transformatorowa o mocy 1MW, elektrownia wodna o mocy 0,8 MW oraz sieć energetyczna napowietrzna lub kablowa w gminie Podgórzyn.”
2009-07-28 15:36:08
29 Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Polegającego na wyposażeniu w urządzenia małej architektury tj.: ławki drewniane, stoły drewniane, kosze na śmieci, tablice informacyjne oraz kierunkowskazy drewniane, zlokalizowane w obrębie gminy Podgórzyn w miejscowościach: Przesieka, Borowice, Podgórzyn, Zachełmie, Sosnowka, Marczyce, Staniszow, Miłków".
2009-07-31 14:56:50
30 Obwieszczenie dot. umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wyposażeniu w urządzenia małej architektury tj.: ławki drewniane, stoły drewniane, kosze na śmieci, tablice informacyjne oraz kierunkowskazy drewniane, zlokalizowane w obrębie gminy Podgórzyn w miejscowościach: Przesieka, Borowice, Podgórzyn, Zachelmie, Sosnówka, Marczyce, Staniszów, Miłków”, w ramach projektu pn.: „Na ścieżkach Ducha Gór”.
2009-08-03 11:46:23
31 Postanowienie PPIS w Jeleniej Górze z dnia 29 lipca 2009 r. dot. braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegajacego na "Przebudowie i rozbudowie istniejącego systemu wodociągowego dla Gminy Podgórzyn".
2009-08-06 15:14:04
32 obwieszczenie RDOŚ - z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie budowy obwodnicy Myslakowic i Kostrzycy w ciagu drogi wojewódzkiej nr 366 na odcinku Głębock - Kowary.
2009-08-25 15:27:32
33 Postanowienie RDOŚ w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowsko dla inwestycji polegającej na "Przebudowie i rozbudowie istniejącego systemu wodociągowego dla Gminy Podgórzyn"
2009-08-25 15:31:12
34 Postanowienie Starosty Jeleniogorskiego w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie i rozbudowie istniejącego systemu wodociągowego dla Gminy Podgórzyn"
2009-08-25 15:31:19
35 Obwieszczenie Obwieszczenie Wójta Gminy Mysłakowice dot. przystapienia do przeprowadzenia oceny oddzialywania na środowisko przedsięwzięcia polegająceho na "Rozbudowie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Karkonoskim Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach-Kostrzycy".
2009-09-11 14:28:13
36 Postanowienie znak RGP7624/242/2009 z dnia 14.09.2009 r. w sprawie nałożenia obowiązku obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Przebudowie i rozbudowa istniejącego systemu wodociągowego dla Gminy Podgórzyn."
2009-09-17 14:49:47
37 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia określającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowsko- znak RGP 7624/243/2009 z dnia 14.09.2009 r.
2009-09-17 14:50:09
38 Postanowienie RGP 7624/244/2009 z dnia 14.09.2009 o zawieszeniu postepowania w sprawie decyzji o środowskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie i rozbudowie istniejącego systemu wodociągowego dla Gminy Podgórzyn."
2009-09-17 14:50:59
39 Obwieszczenie znak RGP 7624/245/2009 z dnia 14.09.2009 r. o zawieszeniu postepowania w sprawie decyzji o środowskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie i rozbudowie istniejącego systemu wodociągowego dla Gminy Podgórzyn."
2009-09-17 14:51:20
40 Informacja dot. wyników konsultacji z właściwymi organami administracji publicznej, przeprowadzonych w ramach oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. : „Przebudowie i rozbudowa istniejącego systemu wodociągowego dla Gminy Podgórzyn”.
2009-09-17 14:51:40
41 Obwieszczenie RDOŚ z dnia 16 września 2009 r.w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obwodnicy Mysłakowic i Kostrzycy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 366 na odcinku Głębock – Kowary.
2009-09-22 16:21:08
42 POSTANOWIENIE PPIS w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsięwzięcia na środowisko dla :
1.„Budowa wodociągu tranzytowego w miejscowości Karpacz i gminie Podgórzyn w miejscowości Ścięgny;
2.Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Ścięgny w gminie Podgórzyn,
3.Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Karpacz dla ujęcia „Wilcza Poręba I” wraz z obiektami towarzyszącymi i niezbędną infrastrukturą.”
2009-09-24 15:59:32
43 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystapienie do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Lokalizacja przenośnej elektrowni wodnej o mocy 20 kW" , na dz. nr 458/90 m. Przesieka oraz dz.nr 75 i 468/1 m. Podgórzyn.
2009-09-28 10:53:19
44 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PODGÓRZYN z dnia 29.09.2009 r.znak RGP 7624/318/2009 o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze (pismo z dnia 29.09.2009 r., znak: RGP 7624/ 317 /2009) oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu (pismo z dnia 29.09.2009 r., znak: RGP 7624/316 /2009) w sprawie wydania opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego pn.: „Lokalizacja przenośnej elektrowni wodnej o mocy 20kW”, na działkach o numerach ewidencyjnych tj. : 458/90, obręb Przesieka; działki o numerach ew. 75 i 468/1, obręb Podgórzyn.
2009-09-29 16:41:22
45 Postanowienie RDOŚ we Wroclawiu z dnia 24.09.2009 r. w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na:
1. Budowie wodociągu tranzytowego w miejscowości Karpacz i gminie Podgórzyn w miejscowości Ścięgny;
2. Przebudowie i rozbudowie sieci wodociągowej na terenie miejscowości Ścięgny w gminie Podgórzyn,
3. Budowie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Karpacz dla ujęcia „Wilcza Poręba I” wraz z obiektami towarzyszącymi i niezbędną infrastrukturą.”
2009-10-02 14:56:56
46 Obwieszczenia Wójta Gminy Podgorzyn z dnia 01.10.2009 r. o wydaniu decyzji znak: RGP 7624/352/2009 r. z dnia 01.10.2009 r. o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zakładu energetycznego w skład którego wchodzą: stacja transformatorowa o mocy 1MW, elektrownia wodna o mocy 0,8 MW oraz sieć energetyczna napowietrzna lub kablowa w gminie Podgórzyn”, realizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych: 207, 377/1, 209/5, 374/2, 383/1, 169, 458/90, 459 w miejscowości Przesieka oraz działka numer 64/2 w Podgórzynie.
2009-10-02 15:13:19
47 Obwieszczenia Wojta Gminy Myslakowicz w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w gminie Myslakowice.....w tym g. Podgorzyn w m. Milków, Glębock, Sosnowka".
2009-10-08 16:04:50
48 INFORMACJA dotycząca wyników konsultacji z właściwymi organami administracji publicznej, przeprowadzonych w ramach oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. : 1. „Budowa wodociągu tranzytowego w miejscowości Karpacz i gminie Podgórzyn w miejscowości Ścięgny;
2. Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Ścięgny w gminie Podgórzyn,
3. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Karpacz dla ujęcia „Wilcza Poręba I” wraz z obiektami towarzyszącymi i niezbędną infrastrukturą”.
2009-10-12 15:31:15
49 Wojta Gminy Podgorzyn znak RGP- 7624/367/2009 z dnia 06.10.2009 r. w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: 1. „Budowa wodociągu tranzytowego w miejscowości Karpacz i gminie Podgórzyn w miejscowości Ścięgny;
2. Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Ścięgny w gminie Podgórzyn,
3. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Karpacz dla ujęcia „Wilcza Poręba I” wraz z obiektami towarzyszącymi i niezbędną infrastrukturą.”
2009-10-12 15:30:49
50 Obwieszczenie znak RGP- 7624/368/2009 z dnia 06.10.2009 r. - o wydaniu postanowienia określającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddzialywania na środowisko
2009-10-12 15:28:15
51 Postanowienie znak RGP-7624/369/2009 z dnia 06.10.2009 r. o zawieszeniu postępowania w sparwie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: 1. „Budowa wodociągu tranzytowego w miejscowości Karpacz i gminie Podgórzyn w miejscowości Ścięgny;
2. Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Ścięgny w gminie Podgórzyn,
3. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Karpacz dla ujęcia „Wilcza Poręba I” wraz z obiektami towarzyszącymi i niezbędną infrastrukturą.”
2009-10-12 15:27:28
52 Obiweszczenie znak RGP 7624/370/2009 z dnia 06.10.2009 r. o zawieszczniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskwoych uwrunkowanaich zgody na realizację przedsięwzięcia np.:dla przedsięwzięcia pn.: 1. „Budowa wodociągu tranzytowego w miejscowości Karpacz i gminie Podgórzyn w miejscowości Ścięgny;
2. Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Ścięgny w gminie Podgórzyn,
3. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Karpacz dla ujęcia „Wilcza Poręba I” wraz z obiektami towarzyszącymi i niezbędną infrastrukturą.”
2009-10-12 15:27:00
53 Postanowienie Starosty Jeleniogórskiego o braku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na : „Budowie sieci wodociągowej w gminie Podgórzyn w miejscowości Ściegny z projektowanej Stacji Uzdatniania Wody dla ujęcia Pod Karpaczem do sieci rozdzielczej dla miejscowości Miłków oraz Budowie Stacji Uzdatniania Wody w gminie Podgórzyn w miejscowości Ścięgny dla ujęcia „Pod Karpaczem” wraz z obiektami towarzyszącymi, niezbędną infrastrukturą oraz przyłączem kanalizacyjnym i kablem zasilającym”,
2009-11-16 12:43:32
54 Postanowienie PPIS w Jeleniej Gorze o braku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na : „Budowie sieci wodociągowej w gminie Podgórzyn w miejscowości Ściegny z projektowanej Stacji Uzdatniania Wody dla ujęcia Pod Karpaczem do sieci rozdzielczej dla miejscowości Miłków oraz Budowie Stacji Uzdatniania Wody w gminie Podgórzyn w miejscowości Ścięgny dla ujęcia „Pod Karpaczem” wraz z obiektami towarzyszącymi, niezbędną infrastrukturą oraz przyłączem kanalizacyjnym i kablem zasilającym”.
2009-11-16 12:44:13
55 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji znak: RGP 7624-8/402/2009 r. z dnia 17.11.2009 r. o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Polsko-Czeskim Centrum współpracy Turystyczno-Ekologicznej w modernizowanym i przebudowywanym budynku przy ul. Żołnierskiej 13 w Podgórzynie”, realizowanej na terenie działki o numerze ewidencyjnym 303/4 i 303/5 położonej w gminie Podgórzyn.
2009-11-23 14:17:47
56 Obwieszczenie o podjęciu czynności w toku postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Staniszów, Zachełmie i Borowice w Gminie Podgórzyn z dnia 30.11.2009 r.
2009-12-03 16:25:22
57 Obwieszczenie dot. „Budowie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Staniszów, Zachełmie i Borowice w Gminie Podgórzyn” z dnia 01.12.2009 r.
2009-12-03 16:25:52
58 Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:„Budowie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Staniszów, Zachełmie i Borowice w Gminie Podgórzyn” z dnia 01.12.2009 r., znak RGP 7624/408/2009.
2009-12-03 16:26:24
59 Zawiadomienie o wszczciu postępowania (znak RBR 7624-39/2009) - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewziecia polegającego na "Rozbudowie Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ściegnach-Kostrzycy".
2009-12-14 16:59:36
60 OBWIESZCZENIE Wojta Gminy Myslakowice - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewziecia polegającego na "Rozbudowie Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ściegnach-Kostrzycy".
2009-12-14 16:59:51
61 Obwieszczenia Wojta Gminy Podgorzyn znak RGP 7624/ 422 /2009 z dnia 14.12.2009 r. w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia numer 18/2009 .
2009-12-15 14:06:27
62 Postanowienie RDOŚ z dnia 11.12.2009 r. w sprawie przeprowadzenia oceny oddzialywania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie i rozbudowie byłego domu wypoczynkowego na budynek hotelowy wraz z koncepcją zagospodarowania terenu działki 397/1, przebudowa byłego domu wypoczynkowego na budynek z pokojami do wynajęcia na dz.nr 396, budowa parkingu dla samochodów osobowych i autokarów oraz dwóch kortów tenisowych na dz.nr 426 w miejscowości Sosnówka, gmina Podgórzyn”.
2009-12-29 13:41:44
63 Postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Przebudowie i rozbudowie byłego domu wypoczynkowego na budynek hotelowy wraz z koncepcją zagospodarowania terenu działki 397/1, przebudowa byłego domu wypoczynkowego na budynek z pokojami do wynajęcia na dz.nr 396, budowa parkingu dla samochodów osobowych i autokarów oraz dwóch kortów tenisowych na dz.nr 426 w miejscowości Sosnówka, gmina Podgórzyn”.
2009-12-30 16:30:38
64 Obwieszczenie Wojta Gminy Podgorzyn o wydaniu decyzji nr 19/1009 z dnia 31.12.2009 r. . w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : „Polsko-Czeskim Centrum Współpracy Turystycznej”, realizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 636 położonej w Podgórzynie przy ul. Żołnierskiej nr 13.
2009-12-31 07:46:31
65 obwieszczenie Wójta Gminy Podgórzyn znak RGP 7624/436/2009 z dnia 31.12.2009 r. dot. prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Lokalizacji przenośnej elektrowni wodnej o mocy 20kW”, na działkach o numerach ewidencyjnych tj. : 458/90, obręb Przesieka; działki o numerach ew. 75 i 468/1, obręb Podgórzyn.
2009-12-31 13:41:45
66 Postanowienia PPIS w Jeleniej Górze z dnia 06.01.2010 r. dot. uzgodnienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedisęwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Staniszów, Zachełmie i Borowice w Gminie Podgórzyn” .
2010-01-13 16:54:08
67 Obwieszczenie Wojta Gminy Myslakowice znak RBR 7624/48/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. dot. prowadzącego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia polegającego na "Rozbudowie Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ściegnach Kostrzycy"
2010-01-22 15:50:36
68 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PODGÓRZYN - znak RGP 7624/7/2010 z dnia 27.01.2010 r. dot dot. wydania decyzji numer 1/2010 o umorzeniu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Lokalizacji przenośnej elektrowni wodnej o mocy 20kW”, na działkach o numerach ewidencyjnych tj. : 458/90, obręb Przesieka; działki o numerach ew. 75 i 468/1, obręb Podgórzyn.
2010-01-27 15:57:32
69 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Podgorzyn w sprawie wydania decyzji dot. umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie budynku mieszkalno-usługowego (dobudowa sali restauracyjno-szkoleniowej z zapleczem sanitarnym i poddaszem użytkowym, pokoje gościnne z sanitariatem połączone z istniejącym budynkiem)” , realizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 697 położonej w miejscowości Miłków gmina Podgórzyn.
2010-02-02 16:26:18
70 Postanowienie RDOŚ z dnia 29.01.2010r. w sprawie uzdodnienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na „Budowie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Staniszów, Zachełmie i Borowice w Gminie Podgórzyn” .
2010-02-16 14:25:48
71 Obwieszczenie - RDOŚ w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegajacego na „Budowie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Staniszów, Zachełmie i Borowice w Gminie Podgórzyn”.
2010-02-19 15:07:39
72 Informacja dotycząca przebiegu i wyników konsultacji społecznych prowadzonych w ramach oceny oddzialywania na środowisko przedsiewzięcia polegajacego na "Budowie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości:Staniszow, Zachełmie i Borowice w gminie Podgorzyn".
2010-02-19 15:09:35
73 Obwieszczenie Wójta Gminy Podgorzyn z dnia 17.02.2010r. - w sprawie zawiadomienia na podstawie art. 10kpa o zgromadzeniu calego materiału w sprawie wydania decyzji o środowiskwoych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewziecia polegajacego na "Budowie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości:Staniszow, Zachełmie i Borowice w gminie Podgorzyn".
2010-02-19 15:09:59
74 OBWIERSZCZENIA Wójta Gminy Podgórzyn znak RGP 7624/30/2010 dot. postepowania z udzialem społeczeństwa dla przedsiewzięcia polegajacego na .: „Przebudowie i rozbudowie byłego domu wypoczynkowego na budynek hotelowy wraz z koncepcją zagospodarowania terenu działki 397/1, przebudowa byłego domu wypoczynkowego na budynek z pokojami do wynajęcia na dz.nr 396, budowa parkingu dla samochodów osobowych i autokarów oraz dwóch kortów tenisowych na dz.nr 426 w miejscowości Sosnówka, gmina Podgórzyn”.
2010-02-23 15:53:58
75 Postanowienia PPIS dot. uzgodnienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięci polegającego na „Przebudowie i rozbudowie byłego domu wypoczynkowego na budynek hotelowy wraz z koncepcją zagospodarowania terenu działki 397/1, przebudowa byłego domu wypoczynkowego na budynek z pokojami do wynajęcia na dz.nr 396, budowa parkingu dla samochodów osobowych i autokarów oraz dwóch kortów tenisowych na dz.nr 426 w miejscowości Sosnówka, gmina Podgórzyn”.
2010-03-05 10:23:30
76 Postanowienie o podjęciu czynności w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa istniejącego systemu wodociągowego dla Gminy Podgórzyn”.
2010-03-11 17:20:24
77 Obwieszczenie o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa istniejącego systemu wodociągowego dla Gminy Podgórzyn”,
2010-03-11 17:20:53
78 Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:„ Przebudowie i rozbudowa istniejącego systemu wodociągowego dla Gminy Podgórzyn”,
2010-03-11 17:21:13
79 Obwieszczenie - o wystąpieniu do organów opiniujących i uzgadniajacych warunki realizacji przedsiewzięcia
2010-03-11 17:21:27
80 Obwieszczenie Wójta Gminy Mysłakowice w sprawie wydania decyzji o środowiskopwych uwarunkowanich zgody na realizację przedsiewzięcia polegajacego na "Rozbudowie Karkonoskiego Centrum Gospodarki odpadami w Ścięgnach-Kostrzycy"
2010-03-11 17:22:59
81 DECYZJA Nr 3/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Staniszów, Zachełmie i Borowice w Gminie Podgórzyn”.
2010-03-12 13:04:34
82 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na : „Budowie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Staniszów, Zachełmie i Borowice w Gminie Podgórzyn”,
2010-03-12 13:04:48
83 Zawiadomienia-Obwieszczenia w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego i wystąpienie do organow współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia polegającego na: "Przebudowie i rozbudowie istniejącego systemu wodociągowego w miejscowościach Miłków i Głębock w Gminie Podgórzyn”.
2010-03-16 14:12:58
84 Postanowienia PPIS w sprawie uzgodnienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia pn: "Przebudowa i rozbudowa istniejącego systemu wodociagowego dla Gminy Podgorzyn".
2010-03-25 16:51:46
85 Zawiadamienie o wszczęciu postępowania - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewizęcia polegającego na "Podniesieniu maksymalnej rzędnej składowiska odpadów w sektorze nr 1 ..."
2010-04-21 09:17:11
86 Obwieszczenie Wójta Gminy Mysłakowice - dot. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewizęcia polegającego na "Podniesieniu maksymalnej rzędnej składowiska odpadów w sektorze nr 1 ..."
2010-04-21 09:17:41
87 POSTANOWIENIE PPIS dot. braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsiewzięcia polegajacego na ":Przebudowie i rozbudowie istniejącego systemu wodociagowego w miejscowości Miłków i Głębock w gminie Podgórzyn".
2010-04-30 14:38:40
88 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Podgorzyn - o wydaniu decyzji nr 4/2010 w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia pn.: 1. "Budowa wodociagu trazytowego w miejscowosci Karpacz i gmin ie Podgórzyn w miejscowosci Ściegny"; 2. "Przebudowa i rozbudowa sieci wodociagowej na terenie miejscowosci Ściegny w miejscowosci Podgórzyn, 3. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Karpacz dla ujęcia "Wilcza Poręba I" wraz z obiektami towarzyszącymi i niezbędna infrastrukturą".
2010-05-11 16:02:11
89 Decyzji nr 4/2010 - w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia pn.: 1. "Budowa wodociagu trazytowego w miejscowosci Karpacz i gmin ie Podgórzyn w miejscowosci Ściegny"; 2. "Przebudowa i rozbudowa sieci wodociagowej na terenie miejscowosci Ściegny w miejscowosci Podgórzyn, 3. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Karpacz dla ujęcia "Wilcza Poręba I" wraz z obiektami towarzyszącymi i niezbędna infrastrukturą".
2010-05-12 16:14:30
90 Obwieszczenie - w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa istniejącego systemu wodociągowego w miejscowości Ścięgny w gminie Podgórzyn”.
2010-05-12 16:15:44
91 POSTANOWIENIE RDOŚ - dot. uzgodnieniua realizacji przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na „Przebudowie i rozbudowie byłego domu wypoczynkowego na budynek hotelowy wraz z koncepcją zagospodarowania terenu działki 397/1, przebudowa byłego domu wypoczynkowego na budynek z pokojami do wynajęcia na dz.nr 396, budowa parkingu dla samochodów osobowych i autokarów oraz dwóch kortów tenisowych na dz.nr 426 w miejscowości Sosnówka, gmina Podgórzyn."
2010-05-19 15:08:02
92 Postanowienie RDOŚ RDOŚ - odstąpienia od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsiewziecia pn.:"przebudowa i rozbudowa istniejącego systemu wodociągowego na terenie miejscowości Miłkow i Głębock w gminie Podgórzyn".
2010-05-27 13:08:13
93 Obwieszczenie RDOŚ
2010-05-27 13:08:34
94 Obwieszczenia o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:„ Przebudowa i rozbudowa istniejącego systemu wodociągowego dla Gminy Podgórzyn”
2010-05-28 15:55:03
95 Obwieszczenie dot. wydania Postanowienia znak: RGP 7624/163/2010 z dnia 31.05.2010r. o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa istniejącego systemu wodociągowego w miejscowościach Miłków i Głębock w Gminie Podgórzyn”.
2010-06-02 19:06:11
96 Obwieszczenia RDOŚ - dot. odstąpienia od koniecznosci przeprowadzenia dla inwesycji polegającej pn.: „Przebudowa i rozbudowa istniejącego systemu wodociągowego w miejscowości Ścięgny w gminie Podgórzyn”
2010-06-07 14:23:50
97 Postanowienia PPIS - o braku koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na środowisko dla inwestycji polegajacej na „Przebudowa i rozbudowa istniejącego systemu wodociągowego w miejscowości Ścięgny w gminie Podgórzyn".
2010-06-08 16:08:00
98 Obwieszczenie Wójta Gminy Podgórzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Staniszów w gminie Podgórzyn
2010-06-10 16:52:50
99 Obwieszczenie Obwieszczenie wójta Gminy Podgórzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zamiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Podgórzyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2010-06-10 16:53:36
100 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.:: „Przebudowa i rozbudowa istniejącego systemu wodociągowego w miejscowościach Miłków i Głębock w Gminie Podgórzyn”.
2010-06-22 13:00:08
101 Obwiszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Remont i zmiana sposobu użytkowania części gospodarczej przybudowanej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przeznaczeniem na funkcję mieszkalno-usługową z pokojami do wynajęcia oraz rozbiórka elementów budynku gospodarczego” realizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 598/2 położonej w miejscowości Sosnówka gmina Podgórzyn
2010-06-25 13:55:21
102 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na : „Przebudowa i rozbudowa istniejącego systemu wodociągowego w miejscowości Ścięgny w gminie Podgórzyn”,
2010-06-28 11:14:40
103 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowie i rozbudowie byłego domu wypoczynkowego na budynek hotelowy wraz z koncepcją zagospodarowania terenu działki 397/1, przebudowa byłego domu wypoczynkowego na budynek z pokojami do wynajęcia na dz.nr 396, budowa parkingu dla samochodów osobowych i autokarów oraz dwóch kortów tenisowych na dz.nr 426 w miejscowości Sosnówka, gmina Podgórzyn”;
2010-06-28 11:15:30
104 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa istniejących stawów hodowlanych Gospodarstwa Rybackiego w Podgórzynie o ośrodek zarybieniowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą, ujęciem wody podziemnej zwykłej i termalnej”.
2010-07-19 14:11:43
105 Obwieszczenie w sprawie prowadzonego postępowania dot. „Przebudowy i rozbudowy istniejącego systemu wodociągowego dla Gminy Podgórzyn”.
2010-07-22 16:07:23
106 Obwieszczenie w sprawie o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na : „Przebudowie i rozbudowa istniejącego systemu wodociągowego dla Gminy Podgórzyn”.
2010-09-03 14:37:36
107 Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa stawów rybnych”, realizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 376/4 położonej w miejscowości Sosnówka gmina Podgórzyn.
2010-10-06 13:55:31
108 Obwieszczenia w sprawie umorzenia postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa istniejącego systemu wodociągowego w miejscowości Przesieka w gminie Podgórzyn”, realizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 117/1, 332, 329/1 położonych w miejscowości Przesieka, gmina Podgórzyn.
2010-10-15 15:07:03
109 Obwieszczenia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewziecia polegającego na wykonaniu odwiertu geotermalnego (na poszukiwanie i rozpoznawanie wód termalnych) o głębokości 1500m oraz odwiertu chłonnego o głębokości 300m .
2011-05-10 16:01:49
110 Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia dotycząca umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego Przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK „Centertel”, realizowanego na działce o numerze ewidencyjnej 270/5 położonych w miejscowości Podgórzyn.
2011-07-25 16:42:59
111 Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa budowli spowalniających spływ wody oraz umocnienia brzegowego na potoku Studniak (obiekt nr 3, zadanie nr 13-25-131-3), realizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 260/97, 261/98 położonych w miejscowości Zachełmie, gmina Podgórzyn .
2011-07-28 10:54:10
112 Postanowienie PPIS w Jeleniej Górze dot. wydania opinii w sprawie obowiązu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budowli spowalniajacych spływ wody oraz umocnienia brzegowego na potoku Studniak".
2011-08-24 15:17:26
113 POSTANOWIENIA RDOŚ w sprawie wyrazenia opini, iż przedsięwzięcie pn." Budowa budowli spowalniających spływ wody oraz umocnienia brzegowego na potoku Studniak (obiekt nr 3, zadanie nr 13-25-131-3), nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
2011-08-30 15:09:01
114 Postanowienie w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegajacego na "Budowie budowli spowalniających spływ wody oraz umocnienia brzegowego na potoku Studniak (obiekt nr 3, zadanie nr 13-25-131-3).
2011-09-02 08:25:01
115 Obwieszczenie dot. zakończonego postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegajacego na "Budowie budowli spowalniających spływ wody oraz umocnienia brzegowego na potoku Studniak (obiekt nr 3, zadanie nr 13-25-131-3).
2011-09-02 08:25:23
116 Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia odczny oddzialywania na srodowisko dla przedsięwzięcia polegajacego na "Budowie budowli spowalniających spływ wody oraz umocnienia brzegowego na potoku Studniak (obiekt nr 3, zadanie nr 13-25-131-3).
2011-09-02 08:28:26
117 Obwieszczenia w sprawie wydania decyzjai Nr 4/2011 z dnia 06 października 2011 roku (znak: RGP.6220.223.8..2011 ) dotyczącej środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zbiorników retencyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (obiekt nr 4, zadanie nr 13-25-132-1), realizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 569/81 i 570/82 położonych w miejscowości Podgórzyn, gmina Podgórzyn.
2011-10-06 15:00:40
118 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zbiorników retencyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (obiekt nr 5, zadanie nr 13-25-132-2) w ramach projektu: „Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie – finansowanie z III osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”, realizowane na działce o numerze ewidencyjnym 633/2 położonej w miejscowości Podgórzyn, gmina Podgórzyn.
2011-11-15 15:59:05
119 OBWIESZCZENIE RDOŚ z dnia 28.02.2012 uchylenia wydanej w dniu 14 września 2009 r. decyzji, znak RDOŚ-02-WOOŚ-6613-1/20/09ama, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Mysłakowic i Kostrzycy w ciagu drogi wojewódzkiej nr 366 na odcinku Głębock-Kowary, wydania nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn.: Budowa obejścia miejscowości Mysłakowice i Kostrzyca w ciagu drogi wojewódzkiej nr 366 na odcinku Głębock-Kowary", którego inwestorem jest DSDiK we Wroclawiu.
2012-03-02 15:48:36
120 OBWIESZCZENIA RDOŚ wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Myslakowic i Kostrzycy w ciagu drogi wojewódzkiej nr 366 na odcinku Głebock - Kowary.
2012-05-30 18:45:11
121 OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowa śluzy odbiorczej tłoka w Węźle Ściegny na gazociągu DN250 MOP5, 5MPa Dziwiszów-Ściegny” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 84/1, 84/4, 84/5, 84/6, 85,733 położonych w miejscowości Ścięgny gmina Podgórzyn”.
2012-06-19 10:03:11
122 OBWIESZCZENIE RDOŚ dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Mysłakowic i Kostrzycy w ciagu drogi wojewódzkiej nr 366 na odcinku Głebock - Kowary.
2012-06-22 08:37:59
123 Obwieszczenie - dot. wydania decyzji z dnia 23 lipca 2012 roku (znak: RGP.6220.224.14.2011.2012 ) w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Podgórzyn Nr 5/2011 z dnia 14 listopada 2011 roku o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zbiorników retencyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (obiekt nr 5, zadanie nr 13-25-132-2) w ramach projektu: „Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie – finansowanie z III osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”, realizowane na działce o numerze ewidencyjnym 633/2 położonej w miejscowości Podgórzyn, gmina Podgórzyn .
2012-07-23 15:04:28
124 OBWIESZCZENIE RDOŚ- dot. wydania nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa obejścia miejscowości Mysłakowice i Kostrzyca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 366 na odcinku Głębock-Kowary", którego inwestorem jest DSDiK we Wrocławiu".
2012-09-04 15:48:08
125 OBWIESZCZENIE RDOŚ dot. wydania nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obejścia miejscowości Mysłakowice i Kostrzyca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 366 na odcinku Głębock-Kowary", którego inwestorem jest DSDiK we Wrocławiu".
2012-09-06 10:20:48
126 OBWIESZCZENIE RDOŚ w sprawie wydania nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obejścia miejscowości Mysłakowice i Kostrzyca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 366 na odcinku Głębock-Kowary", którego inwestorem jest DSDiK we Wrocławiu.
2012-09-27 16:28:32
127 Obiweszczenie RDOŚ
2012-11-06 16:10:50
128 OBWIESZCZENIA RDOŚ - dot. postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowiko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obejścia miejscowości Mysłakowice i Kostrzyca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 366 na odcinku Głębock-Kowary", którego inwestorem jest DSDiK we Wrocławiu
2012-11-29 15:05:49
129 Obwieszczenie RDOŚ - dot. wydania nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obejścia miejscowości Mysłakowice i Kostrzyca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 366 na odcinku Głębock-Kowary", którego inwestorem jest DSDiK we Wrocławiu.
2013-01-07 13:51:35
130 OBWIESZCZENIE RDOŚ dot. wydania nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obejścia miejscowości Mysłakowice i Kostrzyca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 366 na odcinku Głębock-Kowary", którego inwestorem jest DSDiK we Wrocławiu
2013-02-06 14:21:53
131 OBWIESZCZENIE RDOŚ - dot. wydania nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obejścia miejscowości Mysłakowice i Kostrzyca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 366 na odcinku Głębock-Kowary", którego inwestorem jest DSDiK
2013-03-05 16:02:37
132 OBWIESZCZENIE RDOŚ - dot. wydania nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obejścia miejscowości Mysłakowice i Kostrzyca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 366 na odcinku Głębock-Kowary", którego inwestorem jest DSDiK
2013-03-28 15:42:13
133 dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obejścia miejscowości Mysłakowice i Kostrzyca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 366 na odcinku Głębock-Kowary
2013-05-08 16:31:17
134 Decyzja RDOŚ o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obejścia miejscowości Mysłakowice i Kostrzyca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 366 na odcinku Głębock-Kowary"
2013-05-20 16:37:45
135 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia pn." Rekultywacja sektora nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie Karkonoskiego Centrum Goispodarki Odpadami w Ściegnach - Kostrzycy" .
2013-06-03 17:13:10
136 OBWIESZCZENIE RDOŚ w sprawie wydania nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia .: Budowa obejścia miejscowości Mysłakowice i Kostrzyca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 3w sprawie wydania nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia .: Budowa obejścia miejscowości Mysłakowice i Kostrzyca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 366 na odcinku Głębock-Kowary",66 na odcinku Głębock-Kowary",
2013-06-14 13:44:51
137 Zawiadomienie RDOŚ dot. odwołania od decyzji RDOŚ we Wrocławiu określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obejścia miejscowości Mysłakowice i Kostrzyca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 366 na odcinku
2013-10-24 13:13:03
138 Zawiadomienie GDOŚ Zawiadomienie GDOŚ- dot. odwołania od decyzji RDOŚ we Wrocławiu określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obejścia miejscowości Mysłakowice i Kostrzyca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 366 na odcinku Głębock-Kowary".
2013-12-10 15:57:27
139 Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa - dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni słonecznej” na działkach o numerach ewidencyjnych 8, 10/1, 19, 25/8, 26/2 położonych w miejscowości Głębock, gmina Podgórzyn.
2014-01-28 18:25:08
140 Obwieszczenie o ponownym przeprowadzeniu postępowania administracyjnego z udziałem społeczeństwa dot. Budowy elektrowni słonecznej” zlokalizowanego na terenie działkach o numerach ewidencyjnych 8, 10/1, 19, 25/8, 26/2 położonych w miejscowości Głębock, gmina Podgórzyn.
2014-04-30 12:36:59
141 Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dla uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni słonecznej” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 8, 10/1, 19, 25/8, 26/2 położonych w miejscowości Głębock, gmina Podgórzyn .
2014-06-02 15:47:50