Strona główna
Menu:
GMINA PODGÓRZYN
WŁADZE
DOKUMENTY PRAWNE
BUDŻET
OCHRONA ŚRODOWISKA

Publicznie dostępny wykaz danych

Ogłoszenia

Azbest

Dofinansowanie do usuwania azbestu

Decyzja środowiskowa

Druki

Informacje o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Psy agresywne

Udostepnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Archiwum

Program Ochrony Środowiska Gminy Podgórzyn

Uchwały

Rolnictwo

Utrzymanie czystości i porządku w gminie - dokumenty

ATREM

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI

ZGŁOSZENE EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

SERWIS INWESTYCYJNY
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
WYKAZ SPRAW
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
FORMULARZE I WNIOSKI
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIANE W BIP
STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE
KONTROLE
POŻYTEK PUBLICZNY
WYBORY
MIENIE KOMUNALNE
PRACA
OŚWIATA
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
KONSULTACJE SPOŁECZNE
ZABYTKI
Podmioty:
Jednostki organizacyjne

Gminna Biblioteka Publiczna w Miłkowie

Gimnazjum Gminne w Sosnówce imienia Janusza Korczaka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podgórzynie

Przedszkole Publiczne w Podgórzynie

Szkoła Podstawowa w Podgórzynie

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sosnówce

Szkoła Podstawowa w Ścięgnach im. W.S. Reymonta

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. S.Marusarza w Miłkowie

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Podgórzyn zs w Miłkowie

Jednostki pomocnicze

Redaktor strony
admin admin
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2009-05-22 18:07
Ostatnia zmiana: 2009-05-22 18:07
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:1559
Wszystkie strony:1427301

Wersja do wydruku

Instrukcja obsługi
Kontakt
Urząd Gminy w Podgórzynie
ul. Żołnierska 14,
58-562 Podgórzyn
telefon: (075) 76 21 093
fax: (075) 76 21 358
e-mail: gmina@podgorzyn.pl
strona: www.podgorzyn.plAzbest
 
Dostępne podkategorie:
 
>> Dofinansowanie do usuwania azbestu
 
Lp. Nazwa dokumentu Opis dokumentu Pobierz
1 Uchwała nr LVII/512/10 W sprawie przyjęcia "Programu oczyszczania gminy Podgórzyn z azbestu na lata 2010-2032
2010-11-29 09:41:44
2 Załącznik nr 1 do uchwaly nr LVII/512/2010 "Program oczyszczania Gminy Podgórzyn z azbestu na lata 2010-2032".
2010-11-29 10:21:24
3 ankieta dot. usuwania azbestu z pokryć dachowych.
2007-08-08 14:42:36
4 Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Podgórzyn samorozpakowywujące się archiwum. proszę plik zapisać na dysk lokalny i zainstalować.
2008-07-14 08:27:06
5 Azbest -dofinansowanie do usuwania azbestu Zarządzenie Wójta Gminy Podgórzyn - w sprawie uchylenia Zarządzenia numer 59/2009
2010-02-16 15:52:59
6 Obwieszczenie o przystąpienu do sporządzania "Programu oczyszczania Gminy Podgórzyn z azbestu na lata 2010 - 2032".
2010-07-20 15:50:01
7 Postanowienie DPWIS- w sprawie uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddzialywania na środowisko.
2010-08-11 08:15:47
8 Informacja RDOŚ dot. przeprowadzenia prognozy oddzialywania na środowisko dla "Programu oczyszczania Gminy Podgórzyn z azbestu na lata 2010-2032".
2010-08-24 12:51:34
9 Obwieszczenie dot. udziału spoleczeństwa w przeprowadzeniu strategicznej oceny oddzialywania na środowisko.
2010-08-25 15:59:49
10 POSTANOWIENIE DPWIS w sprawie wydania opini pozytywnej dla programu oczyszczania gminy Podgórzyn z azbestu na lata 2010-2032.
2010-09-28 15:08:07
11 Pismo RZGW dot. opiniowania projektu "Programu oczyszczania Gminy Podgórzyn z azbestu na lata 2010-2032".
2010-10-19 15:35:47
12 OPINIA RDOŚ - w sprawie zaopiniowania projektu dokumentu wraz z prognozą dot. "Projektu oczyszczania gminy Podgórzyn z azbestu na lata 2010-2032".
2010-10-26 14:43:35
13 Uchwala Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie zaopiniowania Projektu Programu oczyszczania gminy Podgórzyn z azbestu na lata 2010-2032
2010-11-02 15:18:15
14 Informacja dot. zrealizowanego zadania pn.: Oczyszczanie Gminy Podgórzyn z wyrobów zawierajacych azbest"
2012-10-03 15:28:44
15 Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Podórzyn Gmina Podgórzyn informuje, że realizacja zadania pn.: Oczyszczanie Gminy Podgórzyn z wyrobów zawierających azbest” – z obiektów należących do osób fizycznych , wspólnot mieszkaniowych na terenie gminy Podgórzyn jest dotowane na podstawie umowy nr 118/D/OZ/JG/2012 zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi do 85 % jego kosztów kwalifikowanych, w tym do 50% kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu „Program priorytetowy NFOŚiGW cz.2) usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz do 35% kosztów kwalifikowanych , ze środków udostępnionych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
2012-10-03 15:29:43
16 Informacja dot. dofinansowania do realizacji usługi polegającej na demontażu, transporcie, unieszkodliwianiu wyrobów zawierajacych azbest z terenu gminy Podgórzyn.
2012-11-23 22:12:24
17 Zaproszenie na konferencję
2013-05-22 14:26:29
18 Informacja
2013-10-01 08:19:14
19 Zarządzenie nr 2/2015 Wójta Gminy Podórzyn z dnia 08 stycznia 2015 r. w sprawie przyjecia "Regulaminu udzielenia dofinansowania na usuwanie azbestu z terenu Gminy Podgórzyn"
2015-01-08 11:24:00
20 Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Podgórzyn"
2015-01-08 11:24:14