Strona główna
Menu:
GMINA PODGÓRZYN
WŁADZE
DOKUMENTY PRAWNE
BUDŻET
OCHRONA ŚRODOWISKA

Publicznie dostępny wykaz danych

Ogłoszenia

Azbest

Decyzja środowiskowa

Druki

Informacje o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Psy agresywne

Udostepnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Program Ochrony Środowiska Gminy Podgórzyn

Archiwum

Uchwały

Rolnictwo

Utrzymanie czystości i porządku w gminie - dokumenty

ATREM

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI

ZGŁOSZENE EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

SERWIS INWESTYCYJNY
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
WYKAZ SPRAW
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
FORMULARZE I WNIOSKI
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIANE W BIP
STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE
KONTROLE
POŻYTEK PUBLICZNY
WYBORY
MIENIE KOMUNALNE
PRACA
OŚWIATA
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
KONSULTACJE SPOŁECZNE
ZABYTKI
Podmioty:
Jednostki organizacyjne

Gminna Biblioteka Publiczna w Miłkowie

Gimnazjum Gminne w Sosnówce imienia Janusza Korczaka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podgórzynie

Przedszkole Publiczne w Podgórzynie

Szkoła Podstawowa w Podgórzynie

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sosnówce

Szkoła Podstawowa w Ścięgnach im. W.S. Reymonta

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. S.Marusarza w Miłkowie

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Podgórzyn zs w Miłkowie

Jednostki pomocnicze

Redaktor strony
admin admin
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2009-05-22 18:07
Ostatnia zmiana: 2009-10-05 14:48
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:1088
Wszystkie strony:1427310

Wersja do wydruku

Instrukcja obsługi
Kontakt
Urząd Gminy w Podgórzynie
ul. Żołnierska 14,
58-562 Podgórzyn
telefon: (075) 76 21 093
fax: (075) 76 21 358
e-mail: gmina@podgorzyn.pl
strona: www.podgorzyn.plArchiwum 
Lp. Nazwa dokumentu Opis dokumentu Pobierz
1 Formularz A –karta informacyjna dla: Formularz A –karta informacyjna dla: - wniosków o wydanie decyzji
-wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
2007-06-11 16:17:37
2 Formularz A –karta informacyjna dla: Formularz A –karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
2007-06-11 16:19:43
3 Formularz B –karta informacyjna dla: Formularz B –karta informacyjna dla:
- postanowień
- wskazań lokalizacyjnych
2007-06-11 16:22:45
4 Formularz C –karta informacyjna dla: Formularz C –karta informacyjna dla:
- raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
- analiz porealizacyjnych
- przeglądów ekologicznych
- raportów o bezpieczeństwie
- dokumentacji mierniczo –geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych
- informacji o wytwarzanych odpadach oraz o zasobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
- dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów
2007-06-11 16:24:21
5 Formularz A –karta informacyjna dla: Formularz A –karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
2007-06-11 16:25:07
6 2 elektrownia wodna- Publicznie dostępny wykaz akt - postanowienie
2007-07-16 13:51:50
7 Formularz B - Karta informacyjna dla
2007-10-24 17:30:47
8 obwieszczenie
2006-11-06 18:00:50
9 postanowieni o odstapieniu sporządzenia
2006-11-14 17:37:08
10 Obwieszczenie nr RG-7624-7/01/06
2006-11-20 17:23:09
11 Obwieszczenie nr RG-7624-9/04/06
2006-11-20 17:23:31
12 Obwieszczenie nr RG-7624-8/04/06
2006-11-20 17:23:50
13 Obwieszczenie nr RG-7624-8/05/06
2006-11-20 17:24:08
14 Obwieszczenie nr RG-7624-9/05/06
2006-11-20 17:22:46
15 Obwieszczenie nr RG-7624-4/11/06 zawiadmonienie o zakończeniu postępwania.
2006-12-18 09:45:25
16 Postanowienie nr RG-7624-8/06/06
2006-12-18 17:21:28
17 Informacja Wójta Gminy Podgórzyn z 19.12.2006r.
2006-12-20 12:44:22
18 postanowienie o braku obowiazku sporzadzania raportu
2007-01-09 15:44:34
19 postanowienie o braku obowiazku sporzadzania raportu- stacja red.pom. w Sosnówce
2007-01-25 19:02:47
20 obwieszczenie o wydaniu decyzji-nr 4_06 o srodowiskowych uwarunkowaniach
2007-01-25 19:03:14
21 obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 5_06 o srodowiskowych uwarunkowaniach... MEW w Miłkowie
2007-01-25 19:03:33
22 obwieszczenie -zawiadomienie o zakończeniu postępowania- remont ze zmianą sposobu uzytkowania obiektu w Staniszowie
2007-02-14 16:08:47
23 obwieszczenie -zawiadomienie o zakończeniu postępowania- stacja bazowa ERA w Podgórzynie
2007-02-14 16:09:04
24 obwieszczenie -zawiadomienie o zakończeniu postępowania-stacja red.pomiarowa w Sosnówce
2007-02-14 16:09:22
25 Obwieszczenie nr RG-7624-9/10/06/07
2007-03-26 14:48:07
26 obwieszczenie o wydaniu decyzji o budowie stacji bazowej nr 49110 Podgórzyn PTC „Era” Sp. z o. o. ( operator sieci „Era”) w Podgórzynie , na nieruchomości oznaczonej działką nr 600/1.”
2007-04-11 15:26:09
27 Informacja z dnia 2007-06-11 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na zgodę realizacji przedsięwzięcia polegającego na„budowie sieci wodociągowej wraz z armaturą odcinającą, p.poż. i obiektami towarzyszącymi- studnią głębinową, stacją uzdatniania wody, zbiornikami zapasowo-wyrównawczymi na terenie wsi Głębock w gminie Podgórzyn.
2007-06-11 16:15:23
28 informacja z dnia 2007-06-11 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na zgodę realizacji przedsięwzięcia polegającego na „modernizacji stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel w Podgórzynie”
2007-06-11 16:16:13
29 Środowiskowe uwarunkowania na realizację przedsięwzięcia budowa elektrowni wodnej na potoku Czerwień w Przesiece.
2007-07-11 16:28:53
30 informacja Wójta Gminy Podgórzyn z dnia 10.01.2008r. o umieszczeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w publicznym dostępnym wykazie danych -Nr RG-7624-1/05/08
2008-01-10 15:35:33
31 Informacja Znak RG-7624-4/05/07
2008-05-30 17:26:55
32 Budowa małej elektrowni wodnej na potoku Podgórna w Przesiece i Podgórzynie
2008-08-11 16:02:47
33 postanowienie Wójta gminy Podgorzyn
2008-10-10 20:06:10
34 Transgraniczne połaczenie dróg Spindleruv Młyn - Podgórzyn
2008-10-31 18:11:47
35 Polsko - Czeskie Centrum Współpracy Turystyczno-ekonomicznej
2008-10-31 18:12:04
36 Obwieszczenie
2009-02-26 16:58:54
37 Obwieszczenie
2009-02-26 16:59:03
38 Decyzja nr 1/2009
2009-02-26 16:59:26
39 Decyzja nr 2/2009
2009-02-26 16:59:41
40 Postanowienie
2009-02-27 18:42:23
41 postepowanie administracyjne w sprawie wydania decfyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsięwziecia budow obwodnicy Mysłakowice-Kostrzyca w ciagu drogi wojewódzkiej nr 366
2009-03-11 15:40:22
42 Opinia
2009-03-30 16:51:18
43 Postanowienie
2009-03-30 16:51:24
44 Obwieszczenie
2009-04-08 16:26:17
45 Postanowienie
2009-04-08 16:26:29
46 Informacja
2009-04-08 16:26:35
47 Obwieszczenie
2009-04-22 16:37:38
48 Obwieszczenie
2009-04-28 17:24:12
49 Obieszczenie
2009-05-15 13:52:55