Strona główna
Menu:
GMINA PODGÓRZYN
WŁADZE
DOKUMENTY PRAWNE
BUDŻET
OCHRONA ŚRODOWISKA

Publicznie dostępny wykaz danych

Ogłoszenia

Azbest

Decyzja środowiskowa

Druki

Informacje o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Psy agresywne

Udostepnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Archiwum

Program Ochrony Środowiska Gminy Podgórzyn

Uchwały

Rolnictwo

Utrzymanie czystości i porządku w gminie - dokumenty

ATREM

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI

ZGŁOSZENE EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

SERWIS INWESTYCYJNY
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
WYKAZ SPRAW
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
FORMULARZE I WNIOSKI
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIANE W BIP
STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE
KONTROLE
POŻYTEK PUBLICZNY
WYBORY
MIENIE KOMUNALNE
PRACA
OŚWIATA
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
KONSULTACJE SPOŁECZNE
ZABYTKI
Podmioty:
Jednostki organizacyjne

Gminna Biblioteka Publiczna w Miłkowie

Gimnazjum Gminne w Sosnówce imienia Janusza Korczaka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podgórzynie

Przedszkole Publiczne w Podgórzynie

Szkoła Podstawowa w Podgórzynie

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sosnówce

Szkoła Podstawowa w Ścięgnach im. W.S. Reymonta

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. S.Marusarza w Miłkowie

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Podgórzyn zs w Miłkowie

Jednostki pomocnicze

Redaktor strony
admin admin
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2010-03-23 16:06
Ostatnia zmiana: 2010-03-23 16:06
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:1624
Wszystkie strony:1427309

Wersja do wydruku

Instrukcja obsługi
Kontakt
Urząd Gminy w Podgórzynie
ul. Żołnierska 14,
58-562 Podgórzyn
telefon: (075) 76 21 093
fax: (075) 76 21 358
e-mail: gmina@podgorzyn.pl
strona: www.podgorzyn.plProgram Ochrony Środowiska Gminy Podgórzyn 
Lp. Nazwa dokumentu Opis dokumentu Pobierz
1 Obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia Programu Ochrony Środowiska Gminy Podgorzyn.
2010-03-23 16:07:09
2 Informacja od RDOŚ we Wroclawiu dot. określenia prognozy oddzialywania na środowisko dla "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Podgorzyn"
2010-04-21 09:19:39
3 - Informacja od RDOŚ we Wroclawiu dot. określenia prognozy oddzialywania na środowisko dla "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Podgorzyn"
2010-04-21 16:32:34
4 Informacja od RDOŚ we Wroclawiu dot. określenia prognozy oddzialywania na środowisko dla "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Podgorzyn"
2010-04-21 16:33:32
5 Postanowienie DPWS we Wrocławiu - dot. uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska .
2010-04-27 13:41:15
6 Obwieszczenie -o możliwości udziału społeczeństwa w przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ustaleń projektów dokumentów:
• „Programu Ochrony Środowiska Gminy Podgórzyn na lata 2010-2013 z perspektywą do roku 2018” opracowanego przez Zakład Ochrony Środowiska „DECYBEL” z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Wolności 150;
• Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Programu Ochrony Środowiska Gminy Podgórzyn na lata 2010-2013 z perspektywą do roku 2018” .
2010-07-02 08:48:30
7 Obwieszczenie -o możliwości udziału społeczeństwa w przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ustaleń projektów dokumentów:
• „Programu Ochrony Środowiska Gminy Podgórzyn na lata 2010-2013 z perspektywą do roku 2018” opracowanego przez Zakład Ochrony Środowiska „DECYBEL” z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Wolności 150;
• Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Programu Ochrony Środowiska Gminy Podgórzyn na lata 2010-2013 z perspektywą do roku 2018” .
2010-07-02 08:50:17
8 POSTANOWIENIE DPWIS w sprawie zaopiniowania projektu dokumentu pn."Program ochrony Środowiska Gminy Podgórzyn na lata 2010-2013 z prespektywą do roku 2018" wraz z prognozą oddzialywania na środowisko.
2010-10-13 15:35:00
9 OPINIA RDOŚ - w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska Gminy Podgórzyn na lata 2010-2013 z perspektywą do roku 2018.
2010-10-26 14:46:33
10 Uchwała Zarzadu Powiatu Jeleniogóskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu ,,Programu ochrony środowisk gminy Podgórryn na lata 20|0.2013 z perspektywą do roku 2018'".
2010-11-02 15:19:53
11 Uchwała nr LVII/511/10 W sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska Gminy Podgórzyn na lata 2010-2013 z perspektywą do roku 2018
2010-11-29 09:39:40
12 Załącznik nr 1 do Uchwały LVII/511/2010 - Program Ochrony Środowiska dla Gminy Podgórzyn na lata 2010-2013 z perspektywą do roku 2018" ( załącznik POŚ-26)
2010-11-29 10:26:41
13 Załącznik nr 2 Prognoza oddziaływania na środowisko dla projketu pn. "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Podgórzyn na lata 2010-2013 z perspektywą do roku 2018" (POŚ PROGNOZA)
2010-11-29 10:27:02