Strona główna
Menu:
GMINA PODGÓRZYN
WŁADZE
DOKUMENTY PRAWNE
BUDŻET
OCHRONA ŚRODOWISKA
SERWIS INWESTYCYJNY
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
WYKAZ SPRAW
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
FORMULARZE I WNIOSKI
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIANE W BIP
STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE
KONTROLE
POŻYTEK PUBLICZNY
WYBORY
MIENIE KOMUNALNE
PRACA
OŚWIATA
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
KONSULTACJE SPOŁECZNE
ZABYTKI
Podmioty:
Jednostki organizacyjne

Gminna Biblioteka Publiczna w Miłkowie

Gimnazjum Gminne w Sosnówce imienia Janusza Korczaka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podgórzynie

Przedszkole Publiczne w Podgórzynie

Szkoła Podstawowa w Podgórzynie

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sosnówce

Szkoła Podstawowa w Ścięgnach im. W.S. Reymonta

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. S.Marusarza w Miłkowie

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Podgórzyn zs w Miłkowie

Jednostki pomocnicze

Redaktor strony
admin admin
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2006-01-12 18:46
Ostatnia zmiana: 2006-07-05 09:15
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:9350
Wszystkie strony:1427255

Wersja do wydruku

Instrukcja obsługi
Kontakt
Urząd Gminy w Podgórzynie
ul. Żołnierska 14,
58-562 Podgórzyn
telefon: (075) 76 21 093
fax: (075) 76 21 358
e-mail: gmina@podgorzyn.pl
strona: www.podgorzyn.plINFORMACJE NIEUDOSTĘPNIANE W BIP 

INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE

 

Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy, że:

Udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych przez Urząd Gminy w Podgórzynie
w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:

1. wywieszanie informacji, w tym aktów prawnych organów gminy na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy w Podgórzynie
2. udostępnianie materiałów dokumentujących posiedzenia organów kolegialnych
gminy oraz udostępnianie innych dokumentów na wniosek, złożony w Urzędzie
Gminy w Podgórzynie.


 Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub
pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku.

 

 Dostęp do informacji publicznej następuje również poprzez  zapewnienie  udziału w sesjach Rady Gminy i
posiedzenia poszczególnych  komisji Rady Gminy . O terminie, miejscu i porządku
obrad  Rady Gminy jak również  przedmiotowych komisji  zawiadamia się poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy w Podgórzynie , wywieszane nie później niż 3 dni przed
planowanym terminem posiedzenia.