Strona główna
Menu:
GMINA PODGÓRZYN
WŁADZE
DOKUMENTY PRAWNE
BUDŻET
OCHRONA ŚRODOWISKA
SERWIS INWESTYCYJNY
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
WYKAZ SPRAW
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
FORMULARZE I WNIOSKI
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIANE W BIP
STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE
KONTROLE
POŻYTEK PUBLICZNY
WYBORY
MIENIE KOMUNALNE
PRACA
OŚWIATA
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
KONSULTACJE SPOŁECZNE
ZABYTKI
Podmioty:
Jednostki organizacyjne

Gminna Biblioteka Publiczna w Miłkowie

Gimnazjum Gminne w Sosnówce imienia Janusza Korczaka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podgórzynie

Przedszkole Publiczne w Podgórzynie

Szkoła Podstawowa w Podgórzynie

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sosnówce

Szkoła Podstawowa w Ścięgnach im. W.S. Reymonta

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. S.Marusarza w Miłkowie

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Podgórzyn zs w Miłkowie

Jednostki pomocnicze

Redaktor strony
admin admin
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2005-01-22 13:00
Ostatnia zmiana: 2012-08-09 16:46
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:8748
Wszystkie strony:1427280

Wersja do wydruku

Instrukcja obsługi
Kontakt
Urząd Gminy w Podgórzynie
ul. Żołnierska 14,
58-562 Podgórzyn
telefon: (075) 76 21 093
fax: (075) 76 21 358
e-mail: gmina@podgorzyn.pl
strona: www.podgorzyn.plPrzedsiębiorstwo Usług Komunalnych Podgórzyn zs w Miłkowie 

PRZEDSIEBIORSTWO USLUG KOMUNALNYCH "PODGORZYN"  SP. Z O.O. W MIŁKOWIE
Prezes - Jolanta Kos

58-535  MIŁKÓW  70
NIP  611-263-27-54
Tel. 075-7610489 , 075-6457980
Fax.  075-7610489
Konto nr 78 2030 0045 1110 0000 0143 1100
Przedsiebiorstwo Uslug Komunalnych "Podgórzyn" Sp. z o.o. w  Miłkowie wpisane do
Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla  Wrocławia - Fabrycznej, Wydział IX Gospodarczy pod numerem 0000294835
Kapitał  zakladowy 500.000,00

 

 
 

Informacje o podmiocie:
Adres internetowy:
Adres: Miłków 70
Telefon: (0-75) 7610489
Fax: (0-75) 7610489
Adres e-mail: puk@podgorzyn.pl

Redaktor strony:
Imię i Nazwisko:
Telefon:
Adres e-mail: