Strona główna
Menu:
GMINA PODGÓRZYN
WŁADZE
DOKUMENTY PRAWNE
BUDŻET
OCHRONA ŚRODOWISKA
SERWIS INWESTYCYJNY

Przetargi na wykonanie robót budowlanych

Przetargi na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości

Gospodarka przestrzenna

Dostawy

Przetargi - jednostki organizacyjne

Wykaz na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości

Przetargi - na wykonanie usług

Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej „Aktywnie w górach” w mediach.

Oferta na agenta emisji obligacji komunalnych

Wynajem nieruchomości

Przetargi na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego

Konkursy

PLANOWANIE PRZESTRZENNE
WYKAZ SPRAW
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
FORMULARZE I WNIOSKI
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIANE W BIP
STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE
KONTROLE
POŻYTEK PUBLICZNY
WYBORY
MIENIE KOMUNALNE
PRACA
OŚWIATA
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
KONSULTACJE SPOŁECZNE
ZABYTKI
Podmioty:
Jednostki organizacyjne

Gminna Biblioteka Publiczna w Miłkowie

Gimnazjum Gminne w Sosnówce imienia Janusza Korczaka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podgórzynie

Przedszkole Publiczne w Podgórzynie

Szkoła Podstawowa w Podgórzynie

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sosnówce

Szkoła Podstawowa w Ścięgnach im. W.S. Reymonta

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. S.Marusarza w Miłkowie

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Podgórzyn zs w Miłkowie

Jednostki pomocnicze

Redaktor strony
admin admin
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2011-02-04 17:35
Ostatnia zmiana: 2011-02-04 17:35
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:45217
Wszystkie strony:1427325

Wersja do wydruku

Instrukcja obsługi
Kontakt
Urząd Gminy w Podgórzynie
ul. Żołnierska 14,
58-562 Podgórzyn
telefon: (075) 76 21 093
fax: (075) 76 21 358
e-mail: gmina@podgorzyn.pl
strona: www.podgorzyn.plPrzetargi - na wykonanie usług
 
Dostępne podkategorie:
 
>> Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej „Aktywnie w górach” w mediach.
>> Oferta na agenta emisji obligacji komunalnych
 
Lp. Nazwa dokumentu Opis dokumentu Pobierz
1 przetarg nieograniczony: Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu pn. ”Sukces każdego ucznia klas I-III w Gminie Podgórzyn"
2011-03-16 16:16:17
2 Zawiadomienie o wyborze oferty Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu pn. ”Sukces każdego ucznia klas I-III w Gminie Podgórzyn"
2011-03-30 15:27:52
3 przetarg nieograniczony: Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu pn. ”Sukces każdego ucznia klas I-III w Gminie Podgórzyn"
2011-08-22 09:49:38
4 przetarg nieograniczony: Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Podgórzyn
2011-09-05 17:29:54
5 zawiadomienie o wyborze oferty Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu "Sukces każdego ucznia klas I-III w Gminie Podgórzyn"
2011-09-09 15:28:22
6 Sprostowanie Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu "Sukces każdego ucznia klas I-III w Gminie Podgórzyn"
2011-09-09 15:40:05
7 Usługi edukacyjne obiejmujace przeprowadzenie zahjęć w ramach projektu" "Sukces kazdego ucznia Klas I i II
2011-09-12 16:50:14
8 zawiadomienie o wyborze oferty: Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Podgórzyn
2011-09-20 15:46:14
9 Usługi edukacyjne obiejmujace przeprowadzenie zajęć w ramach projektu" "Sukces kazdego ucznia Klas I i II
2011-09-20 16:12:23
10 Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu" "Sukces każdego ucznia Klas I i II".
2011-09-23 14:53:21
11 zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na usługi edukacyjne
2011-10-07 16:17:47
12 przetarg nieograniczony :„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Podgórzyn w sezonie 2011/2012”
2011-10-11 13:34:59
13 drugi przetarg nieograniczony :„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Podgórzyn w sezonie 2011/2012”
2011-10-20 16:33:18
14 zawiadomienie o wyborze oferty na „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Podgórzyn w sezonie 2011-2012”
2011-10-31 12:18:25
15 przetarg nieograniczony: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Podgórzyn w sezonie 2012-2013
2012-10-08 16:33:29
16 zawiadomienie o wyborze oferty: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Podgórzyn w sezonie 2012-2013”
2012-10-22 17:24:30
17 przetarg nieograniczony: świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich zwrotów dla Urzędu Gminy w Podgórzynie, ul. Żołnierska 14 – codziennie od poniedziałku do piątku
2012-12-07 13:38:22
18 treść zapytań z wyjaśnieniami: „świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich zwrotów dla Urzędu Gminy w Podgórzynie, ul. Żołnierska 14 – codziennie od poniedziałku do piątku”
2012-12-14 08:13:02
19 zawiadomienie o wyborze oferty: „świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich zwrotów dla Urzędu Gminy w Podgórzynie, ul. Żołnierska 14 – codziennie od poniedziałku do piątku”
2012-12-17 15:20:33
20 przetarg nieograniczony: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Podgórzyn
2013-04-30 11:40:27
21 treść zapytań z wyjaśnieniami: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Podgórzyn
2013-05-08 16:30:02
22 zawiadomienie o wyborze oferty Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Podgórzyn
2013-05-17 19:37:15
23 Przetarg nieograniczony: Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Podgórzyn
2013-08-28 18:15:43
24 treść zapytań z wyjąsnieniami: Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Podgórzyn
2013-09-05 15:34:28
25 zawiadomienie o wyborze oferty: konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Podgórzyn
2013-09-16 15:37:25
26 Przetarg nieograniczony: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Podgórzyn w sezonie 2013-2014"
2013-09-23 10:09:47
27 Drugi przetarg nieograniczony: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Podgórzyn w sezonie 2013-2014"
2013-10-03 16:13:37
28 Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Podgórzyn w sezonie 2013-2014
2013-10-08 14:15:09
29 Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Podgórzyn w sezonie 2013-2014
2013-10-17 13:46:39
30 przetarg nieograniczony: świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich zwrotów dla Urzędu Gminy w Podgórzynie, ul. Żołnierska 14 – codziennie od poniedziałku do piątku
2013-11-13 13:41:14
31 treść zapytań z wyjaśnieniami do siwz: świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich zwrotów dla Urzędu Gminy w Podgórzynie, ul. Żołnierska 14 – codziennie od poniedziałku do piątku
2013-11-18 16:01:52
32 zawiadomienie o wyborze oferty w trybie negocjacji bez ogłoszenia: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Podgórzyn w sezonie 2013-2014”
2013-11-21 13:39:38
33 zawiadomienie o wyborze oferty: świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich zwrotów dla Urzędu Gminy w Podgórzynie, ul. Żołnierska 14 – codziennie od poniedziałku do piątku
2013-12-02 08:47:16
34 przetarg nieograniczony: Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Podgórzyn
2014-04-15 13:29:02
35 zawiadomienie o wyborze oferty: Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Podgórzyn
2014-04-28 13:02:01
36 przetarg nieograniczony: Prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu "Nowoczesna edukacja na wsi"
2014-05-13 12:06:46
37 Prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu pn. Nowoczesna edukacja na wsi
2014-08-04 15:48:21
38 Zawiadomienie o wyborze oferty Prowadzenie zajęc edukacyjnych w ramach projektu Nowoczesna edukacja na wsi
2014-08-13 14:27:24
39 Sprostowanie
2014-08-25 13:53:53
40 przetarg nieograniczony: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Podgórzyn w sezonach 2014-2016”
2014-08-13 14:30:36
41 ZAPYTANIE CENOWE
2014-08-25 19:08:19
42 drugi przetarg nieograniczony: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Podgórzyn w sezonach 2014-2016”
2014-08-26 11:55:30
43 zawiadomienie o wyborze oferty: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Podgórzyn w sezonach 2014-2016”
2014-09-15 15:12:43
44 zapytanie cenowe na usługi pocztowe w 2015 roku
2014-12-04 14:39:51