Strona główna
Menu:
GMINA PODGÓRZYN

Gmina

Opis gminy

Strategia gminy

WŁADZE
DOKUMENTY PRAWNE
BUDŻET
OCHRONA ŚRODOWISKA
SERWIS INWESTYCYJNY
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
WYKAZ SPRAW
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
FORMULARZE I WNIOSKI
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIANE W BIP
STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE
KONTROLE
POŻYTEK PUBLICZNY
WYBORY
MIENIE KOMUNALNE
PRACA
OŚWIATA
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
KONSULTACJE SPOŁECZNE
ZABYTKI
Podmioty:
Jednostki organizacyjne

Gminna Biblioteka Publiczna w Miłkowie

Gimnazjum Gminne w Sosnówce imienia Janusza Korczaka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podgórzynie

Przedszkole Publiczne w Podgórzynie

Szkoła Podstawowa w Podgórzynie

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sosnówce

Szkoła Podstawowa w Ścięgnach im. W.S. Reymonta

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. S.Marusarza w Miłkowie

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Podgórzyn zs w Miłkowie

Jednostki pomocnicze

Redaktor strony
admin admin
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2005-01-22 12:37
Ostatnia zmiana: 2005-01-22 12:37
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:6353
Wszystkie strony:1427270

Wersja do wydruku

Instrukcja obsługi
Kontakt
Urząd Gminy w Podgórzynie
ul. Żołnierska 14,
58-562 Podgórzyn
telefon: (075) 76 21 093
fax: (075) 76 21 358
e-mail: gmina@podgorzyn.pl
strona: www.podgorzyn.plOpis gminy 
Dane ogólne - położenie, obszar, ludność


Położenie
Gmina Podgórzyn leży na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego - 547,3 ha oraz w jego otulinie. Postulowane jest również utworzenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Karkonosze - Góry Izerskie obejmującego na terenie gminy obszar ca 6000 ha. Obszar gminy obejmuje Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 344 "Karkonosze", który w przyszłości stanie się jedynym źródłem zaopatrzenia w wodę wysokiej jakości.

Walory krajobrazowe

Do walorów krajobrazowych gminy należą osobliwości przyrody takie, jak np. Leśny Bank Genów "Kostrzyca" w Miłkowie, skałki oraz formacje skalne, np. Chybotek, Zamczysko, Szweckie Skały, Białe Skały, Waloński Kamień, wąwozy, doliny, przełomy rzeczne , np. Dolina Myi, Dolina Kaczej, Dolina Czerwieni, Dolina Pięciu Potoków, Dolina Jodłówki, Wodospad Podgórnej (najwyższy w Karkonoszach Środkowych - wysokość 10 m z granitową kaskadą). Kozacka Dolina, Pogańska Dolina, źródło w sąsiedztwie kaplicy św. Anny na stoku Grabowca w Sosnówce Górnej, źródło "Złoty Widok" w Przesiece, interesujące obiekty geologiczne, punkty widokowe (Sucha Góra, Góra Witosza, Góra Grodna, Góra Grabowiec), pomniki przyrody (stara jodła w okolicach Białych Skał, stary dąb przy żółto-zlelonym turystycznym szlaku pieszym i rowerowym na Krzyżową Górę w okolicy Staniszowa, stary klon i jawor przy Dobrym Źródle przy kaplicy św. Anny.
Najcenniejsze z punktu widzenia poznawczego, naukowego i turystycznego obiekty przyrody ożywionej i nieożywionej objęte są ochroną prawną w postaci różnych powierzchniowych jej form.

Walory antropogeniczne

Z punktu widzenia krajoznawstwa ważną rolę odgrywają także walory antropogeniczne. Należą do dnich dobra kultury materialnej (zabytki ruchome i nieruchome, obiekty architektury i budownictwa, układy urbanistyczne, stanowiska archeologiczne, elementy ściśle związane z życiem, pracą i działalnością człowieka. Do tych walorów w gminie Podgórzyn można zaliczyć: kościoły parafialne w Podgórzynie z XII w i XVIII w., kościół filialny w Staniszowle z XIV/XV ww., kościoły w Sosnówce z XVIII i XIX w., kościół w Miłkowie z XIV w., kaplica św. Anny, kaplica św. Jana z Dukli w Borowicach, krzyże pokutne w Marczycach, Miłkowie i Staniszowie, zespoły pałacowe w Miłkowie i Staniszowie z ciekawymi kompozycjami parków przypałacowych, ruiny zamku księcia Henryka na Grodnej, ruiny szubienicy na Wzgórzu Straconka w Ściegnach, ruiny pomnika kanclerza Bismarcka na Witoszy w Staniszowie.

Ścisła strefa turystyczna

Do ścisłej strefy turystycznej gminy Podgórzyn zaliczamy następujące miejscowości: Przesieka, Podgórzyn, Sosnówka, Borowice i Zachełmle. Okolice tych miejscowości w szczególności nadają się do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i narciarskiej. Należy również pamiętać o istnlejących dogodnych warunkach do uprawiania wioślarstwa, żeglarstwa i wędkowania na istniejących akwenach: stawy podgórzyńskle (w części przeznaczone na rekreację), stawy hodowlane w Sosnówce, Staniszowle l Miłkowie.

Szlaki turystyczne

Do dyspozycji turystów pieszych pozostaje prawie 90 km szlaków o różnym stopniu trudności. Tutystykę rowerową uprawiać można na przebiegającym przez teren gminy 12,4 km odcinku Międzynarodowego Szlaku Rowerowego Świeradów Zdrój - Jelenia Góra oraz 26 km tzw. Obwodnicy Jeleniogórskiej (systematycznie tworzona jest wewnątrzgminna sieć tras rowerowych przy współpracy z PTTK Oddział Sudety Zachodnie oraz Starostwem Powiatowym w Jeleniej Górze). W 2003 r, na terenie gminy zaplanowano wytyczenie i oznakowanie 29 km Euroregionalnego Rowerowego Szlaku Turystycznego "Liczyrzepa" kompatybilnie ułożonego do wykonanych już i oznakowanych szlaków rowerowych.